Nghiên cứu đặc điểm khí hậu tương quan tới sốt xuất huyết Dengue tại 7 tỉnh ven biển Nam Bộ và hiệu quả diệt bọ gậy muỗi Aedes của ABATE 1SG

Tác giả:

Bùi Khánh Toàn

Chuyên ngành:

/ Khoa học sức khoẻ / Y học

Nguồn phát hành:

Học viện Quân Y

Sơ lược:

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm khí hậu tương quan tới sốt xuất huyết Dengue tại 7 tỉnh ven biển Nam Bộ và hiệu quả diệt bọ gậy muỗi Aedes của ABATE 1SG”.
Chuyên ngành: Quản lý y tế.
Mã số: 9720801. CHYH.2019.00472EM
Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Khánh Toàn.
Họ và tên người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Nguyễn Huy Nga.
2. TS. Nguyễn Xuân Trường.
Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y.
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
Nghiên cứu đã xác định được quy luật của bệnh sốt xuất huyết (SXH) Dengue ở khu vực ven biển Nam Bộ trong 11 năm (2003-2013). Bệnh xuất hiện quanh năm với tần suất thấp nhất ở các tháng 2, 3, 4, có chiều hướng gia tăng từ tháng 5, tăng dần trong tháng 6 và cao điểm trong các tháng mưa nhiều: 7, 8, 9, 10. Trong 11 năm nghiên cứu xuất hiện 3 đợt đỉnh bùng phát dịch bệnh vào các năm 2004, 2008, 2011. Chu kì bùng phát dịch của SXH Dengue là từ 3 đến 4 năm.
Nghiên cứu cho thấy, có mối liên quan rõ rệt giữa số ca mắc SXH Dengue với các yếu tố khí hậu tại khu vực. Số ca mắc SXH Dengue có tương quan chặt chẽ với nhiệt độ, thuận chiều với pha trễ trước 1, 2 và 3 tháng (lag = -3, -2, -1); cao nhất là tại thời điểm pha trễ trước 3 tháng (lag = -3). Tương quan giữa số ca mắc SXH Dengue với lượng mưa và độ ẩm đều ở mức cao, thuận chiều với pha trễ trước 1, 2 tháng (lag = -2, -1).
Nghiên cứu đã chứng minh ABATE 1SG có hiệu quả cao diệt bọ gậy muỗi Aedes tại các nguồn nước ngoại cảnh. Kết quả thử nghiệm cho thấy, ABATE 1SG diệt được 100% bọ gậy ngay sau 24 giờ và duy trì hiệu quả 100% sau 1 tháng. Sau 3 tháng, ABATE 1SG vẫn duy trì được hiệu lực diệt bọ gậy cao (98,68%) kể cả trong điều kiện các dụng cụ chứa nước ở ngoài trời và thường xuyên thay đổi về lượng nước./.

Liên Hệ: 0932716617 (zalo) – https://www.facebook.com/HMU.EDU/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *