NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ BIẾN CHỨNG THẬN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI KHOA NỘI 3, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP – HẢI PHÒNG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ BIẾN CHỨNG THẬN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI KHOA NỘI 3, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP – HẢI PHÒNG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ BIẾN CHỨNG THẬN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI KHOA NỘI 3, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP – HẢI PHÒNG
Kê Thị Lan Anh1, Phạm Thị Lương1
TÓM TẮT56
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 102 bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có biến chứng thận điều trị tại khoa Nội 3 bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng.
Kết quả nghiên cứu: Tuổi và giới: Bệnh chủ yếu gặp ở người trên 50 tuổi, chiếm tỷ lệ 94,2%, Nữ chiếm 61,8%, nam chiếm 38,2%. Chế độ ăn và luyện tập: Chỉ có 23,7% số bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn và luyện tập. 57,8% bệnh nhân ĐTĐ type 2 có bệnh lý THA đi kèm. Tình trạng kiểm soát glucose máu: Số bệnh nhân kiểm soát glucose máu đói đạt chiếm tỷ lệ 30,1%, kiểm soát glucose máu bất kỳ chiếm tỷ lệ 19,4%, kiểm soát HbA1C đạt chiếm tỷ lệ 38,3%. Tổn thương thận: có 42,2% số BN có protein niệu (+). Trong 57,8% số BN có protein niệu (-), có 10,8% số BN có MAU (+), 47% số bệnh nhân có MAU (-);
Tỷ lệ BN có BCTĐTĐ giai đoạn 3, 4, 5 lần lượt là 9,8%, 20,6%, 22,5%. Mối liên quan giữa biến chứng thận với đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng: BN ĐTĐ type 2 có bệnh lý THA kèm theo sẽ có nguy cơ bị BCT gấp 2,57 lần những BN không có THA kèm theo, (p < 0,05). BN ĐTĐ type 2 không kiểm soát được glucose đói sẽ có nguy cơ bị BCTĐTĐ giai đoạn 3+4 gấp 3,04 lần những BN kiểm soát glucose máu đói đạt, (p < 0,05). BN ĐTĐ type 2 không kiểm soát được.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment