Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số dấu ấn sinh học bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số dấu ấn sinh học bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên

Luận án Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số dấu ấn sinh học bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên. Viêm khớp tự phát thiếu niên (VKTPTN) là một bệnh khớp viêm mạn tính phổ biến nhất ở trẻ em và lứa tuổi thiếu niên. Bệnh được chấn đoán khi có một hoặc nhiều khớp viêm kéo dài ít nhất 6 tuần, khởi phát trước 16 tuổi, và sau khi đã loại trừ được tình trạng viêm khớp này là biếu hiện của một số nguyên nhân khác (viêm khớp nhiễm khuấn, bệnh bạch cầu cấp…) [1].

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số dấu ấn sinh học bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên Theo báo cáo của nhiều quốc gia trên thế giới, từ những năm 1990 bệnh thấp khớp khớp đã được đấy lùi [2]. Tại Việt Nam, tỷ lệ mới mắc của bệnh thấp khớp cấp đã giảm rõ rệt nhờ chương trình phòng thấp quốc gia. Chúng tôi thấy nổi lên trong mô hình về bệnh khớp trẻ em là bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên. Tỷ lệ mắc bệnh này khoảng 1-10/1.000 trẻ em ở các nước [3]. Những nghiên cứu theo dõi lâu dài đã cho thấy VKTPTN gây ra quá trình viêm kéo dài cho đến khi trẻ bước sang tuổi trưởng thành, gây những biến chứng làm ảnh hưởng trầm trọng đến chức năng vận động khớp, đôi khi dẫn đến tàn phế. Do vậy, chấn đoán sớm và chính xác bệnh, có phương pháp điều trị thích hợp là rất cần thiết nhằm điều trị có hiệu quả, quản lý tình trạng viêm đế tránh hủy khớp, tránh tàn phế, bình thường hóa quá trình phát triến và cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ mắc bệnh [4].
Hai mươi năm trước, giới y học cho rằng mức độ hoạt động của bệnh VKTPTN có thế giảm dần ở tuổi trưởng thành; song theo các báo cáo của 5 năm gần đây đã cho thấy chỉ có một số ít bệnh nhân có khả năng thoái lui bệnh và ít nhất 50% trẻ em VKTPTN sẽ bước sang tuổi trưởng thành với mức độ hoạt động bệnh cao, diễn biến liên tục [5], làm ảnh hưởng đến chức năng vận đông khớp trong thời gan dài, cũng như ảnh hưởng đến quá trình phát triến của trẻ. Trong 5 năm gần đây, với hiếu biết sâu hơn về cơ chế bệnh sinh của bệnh đặc biệt là mạng lưới phức tạp của các tế bào miễn dịch, vai trò của các cytokin viêm, các nhà thấp khớp học đã đưa ra định nghĩa rõ ràng về hoạt tính của bệnh, quy trình kiếm soát bệnh, và những bước tiến mới về điều trị sinh học – điều trị theo cơ chế bệnh sinh, đế mang lại một kết quả điều trị tốt nhất, kiếm soát tối đa quá trình viêm, ngăn chặn hủy khớp, các biến chứng khác, duy trì chức năng vận động tốt nhất cho người bệnh. Một số tác nhân sinh học đã được chứng minh là có hiệu quả ngăn chặn những tổn thương xương khớp do phá hủy khớp [6].
Hiện đã thấy có nhiều yếu tố môi trường và yếu tố di truyền có liên quan với sự khởi phát bệnh và hoặc làm cho bệnh nặng hơn như yếu tố chu sinh, virút, vi khuấn, yếu tố di truyền. Tuy nhiên, cho đến nay chưa xác định được một yếu tố duy nhất nào có khả năng gây bệnh [5]. Chẩn đoán VKTPTN không dựa theo một tiêu chuẩn đặc hiệu nào, do đó cần dựa vào những triệu chứng lâm sàng, một số xét nghiệm có tính chất gợi ý, và cần loại trừ được tổn thương khớp do các bệnh lý khác. Hiện nay các nhà thấp khớp học và miễn dịch học trên thế giới đã và đang cố gắng tìm ra một số biomarker giúp cho chẩn đoán, phân loại, và theo dõi điều trị bệnh này. Tại Việt Nam bệnh VKTPTN chưa được nghiên cứu nhiều. Xuất phát từ thực tiễn đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số dấu ấn sinh học bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên” với ba mục tiêu:
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng các thể bệnh Viêm khớp tự phát thiếu niên
theo tiêu chuẩn phân loại bệnh của ILAR.
2. Khảo sát một số dấu ấn sinh học trong thể viêm ít khớp và viêm đa khớp.
3. Khảo sát một số yếu tố tiên lượng của thể viêm ít khớp, và viêm đa khớp.

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
Chương 1: TỔNG QUAN 3
1.1. Đại cương bệnh Viêm khớp tự phát thiếu niên 3
1.1.1. Sơ lược về lịch sử và dịch tễ học bệnh Viêm khớp tự phát thiếu niên … 3
1.1.2. Phân loại bệnh VKTPTN 5
1.1.3. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh bệnh VKTPTN 9
1.1.4. Đặc điếm lâm sàng, chấn đoán và điều trị viêm khớp thiếu niên… 15
1.2. Một số dấu ấn sinh học được đánh giá trong bệnh VKTPTN 24
1.2.1. Yếu tố viêm 24
1.2.2. Một số yếu tố miễn dịch 26
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
2.1. Đối tượng nghiên cứu 38
2.1.1. Tiêu chuấn chọn bệnh nhân nghiên cứu 38
2.1.2. Tiêu chuấn loại trừ 38
2.2. Thời gian và địa điếm nghiên cứu 39
2.3. Phương pháp nghiên cứu 39
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 39
2.3.2. Cỡ mẫu 39
2.3.3. Nội dung nghiên cứu và các biến nghiên cứu 40
2.3.4. Kỹ thuật thu thập thông tin 48
2.3.5. Xử lý số liệu và các thuật toán trong nghiên cứu 49
2.3.6. Khống chế sai số 49
2.3.7. Đạo đức trong nghiên cứu 49
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50
3.1. Mô tả đặc điếm lâm sàng các thế bệnh bệnh Viêm khớp tự phát thiếu niên theo phân loại của ILAR 50
3.1.1. Một số đặc điếm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 50
3.1.2. Mô tả đặc điếm lâm sàng của nhóm bệnh nhân thế viêm ít khớp .. 53
3.1.3. Mô tả đặc điếm lâm sàng hai thế viêm đa khớp RF (+) và viêm đa
khớp RF (-) theo phân loại ILAR 59
3.1.4. Đặc điếm lâm sàng của thế viêm khớp hệ thống 67
3.1.5. Mô tả đặc điếm lâm sàng của thế viêm điếm bám gân 69
khớp và viêm đa khớp 73
3.2.1. Đặc điểm tế bào máu ngoại vi của các đối tương nghiên cứu tại T(0) 73
3.2.2. Một số chỉ số sinh hóa đánh giá phản ứng viêm tại thời điểm T(0)74
3.2.3. Biến đoi của chỉ số viêm theo thời gian của thể viêm ít khớp và thể viêm đa khớp 75
3.2.4. Đặc điểm về yếu tố RF, kháng thể kháng CCP và ANA, HLA- B 27 .. 76
3.2.5. Nồng độ (IL6, TNFa) trong huyết thanh của nhóm bệnh nhân viêm
đa khớp RF (-) và viêm đa khớp RF (+) 77
3.2.6. Mối liên quan giữa nồng độ (IL6, TNFa) huyết thanh của các bệnh nhân
nhóm viêm đa khớp với các biểu hiện của phản ứng viêm tại T (0) 78
3.2.7. Liên quan về nồng độ IL6, TNFa huyết thanh với hoạt tính bệnh của các bệnh nhân thể viêm đa khớp tại thời điểm T(12) 81
3.3. Đặc điểm tiên lượng bệnh VKTPTN thể viêm ít khớp và thể viêm đa khớp … 82
3.3.1. Tiên lượng về hoạt tính bệnh của thể viêm ít khớp và thể vêm đa khớp RF (-), RF (+) 82
3.3.2. Tiên lượng về tổn thương hủy khớp trên XQ của thể viêm đa khớp
RF (-)/ RF(+) 86
Chương 4: BÀN LUẬN 88
4.1. Nhận xét về đặc điểm lâm sàng từng thể bệnh VKTPTN theo phân loại của ILAR 88
4.1.1. Đặc điểm chung của các đối tượng nghiên cứu và phân loại từng thể lâm sàng của bệnh theo ILAR 88
4.1.2. Nhận xét về đặc điểm lâm sàng của các bệnh nhân thể viêm ít khớp .. 94
4.1.3. Bàn về đặc điểm lâm sàng thể viêm đa khớp RF(+) và viêm đa
khớp RF(-) 99
4.1.4. Nhận xét về đặc điểm lâm sàng của thể viêm khớp hệ thống 103
4.1.5. Bàn luận về đặc điểm lâm sàng của thể viêm điểm bám gân 105
4.2. Bàn luận về một số dấu ấn sinh học trên thể viêm ít khớp và viêm đa khớp .. 107
4.3. Bàn về một số yếu tố tiên lượng bệnh thể ít khớp và thể đa khớp 122
4.3.1. Tiên lượng khả năng đạt bệnh không hoạt động thể viêm ít khớp và
thể viêm đa khớp 122
4.3.2. Tiên lượng về khả năng gây hủy khóp ở các bệnh nhân thể viêm đa khóp .. 127
KẾT LUẬN 133
KIẾN NGHỊ 135
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment