Nghiên cứu diễn biến vi khuẩn ở bề mặt vết bỏng do vôi tôi nóng

Nghiên cứu diễn biến vi khuẩn ở bề mặt vết bỏng do vôi tôi nóng

Tên bài báo:Nghiên cứu diễn biến vi khuẩn ở bề mặt vết bỏng do vôi tôi nóng

Tác giả:    Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Thế Trung, Hoàng Ngọc Hiển

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1997    Số:    12    Tập:    343    Trang:    13-16

Tóm tắt:    

Nghiên cứu 91 bệnh nhân bị bỏng do vôi tôi nóng (70 nam, 21 nữ, tuổi trung bình 31) tại Viện Bỏng từ 11/1994-9/1997. Diện tích bỏng trung bình 24,9%. Kết quả tiến hành 485 xét nghiệm cấy khuẩn vết bỏng: vi khuẩn hàng đầu ở vết bỏng vôi (VBV) là P. aeruginossa (26%), tiếp theo là enterobacter (15%) và S. aureus (14%). Theo thời gian, số lượng vi khuẩn ở VBV cao nhất vào ngày thứ 7-10 sau bỏng và sau đó giảm dần. Các loại vi khuẩn thường gặp ở VBV có tỷ lệ kháng với các loại kháng sinh thông thường cao, chỉ có cepholosporin thế hệ III, amikacin, nofloxacin còn tác dụng mạnh với vi khuẩn.

Nghiên cứu diễn biến vi khuẩn ở bề mặt vết bỏng do vôi tôi nóng

Leave a Comment