Nghiên cứu điều trị phẫu thuật sa, lệch thuỷ tinh thể

Nghiên cứu điều trị phẫu thuật sa, lệch thuỷ tinh thể

Tên bài báo:Nghiên cứu điều trị phẫu thuật sa, lệch thuỷ tinh thể

Tác giả:    Trần An

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1999    Số:    6    Tập:    366    Trang:    39-42

Tóm tắt:    

Nghiên cứu số bệnh nhân sa, lệch thủy tinh thể (TTT) có chỉ định mổ TTT nằm viện tại khoa mắt trẻ em và khoa chấn thương Viện Mắt, từ tháng 8/1992. Nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, các phương pháp phẫu thuật, các kỹ thuật đặt TTT nhân tạo. Kết quả thấy lệch hay gặp hơn sa TTT. Lựa chọn phương pháp mổ dựa vào tuổi và hình thái lâm sàng. Dưới 25 tuổi thì dùng phương pháp cắt TTT. Trên 25 tuổi thì lấy TTT trong bao.

Nghiên cứu điều trị phẫu thuật Sa ,lệch thủy tinh thể

Leave a Comment