Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của bài thuốc chống thiểu năng tuần hoàn não đối với hệ thống tạo máu

Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của bài thuốc chống thiểu năng tuần hoàn não đối với hệ thống tạo máu

Tên bài báo:Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của bài thuốc chống thiểu năng tuần hoàn não đối với hệ thống tạo máu

Tác giả:Đào Văn Phan, Nguyễn Trần Giáng Hương, Mai Tất Tố, Nguyễn Thị Như Hoa

Tên tạp chí:Dược học

Năm xuất bản:1998Số:11Tập:271Trang:16-18

Tóm tắt:

Đối tượng: 1/Thuốc – bài thuốc gồm các vị đương quy, xuyên khung, ngưu tất, nước cất. 2/ Động vật: chuột nhắt trắng và thỏ. Phương pháp: xác định độc tính cấp, độc tính bán cấp. Kết quả: thuốc chống thiểu năng tuần hoàn não liều 200g/kg ở chuột nhắt, uống chưa có độc tính cấp diễn, phạm vi an toàn rất rộng. Cân nặng của thỏ không thay đổi đáng kể sau 30 ngày uống thuốc từ liều 2g/kg/24h. Thuốc không ảnh hưởng đến sự phát triển của thỏ ở liều cao gấp 20 lần liều dùng trên người. Đối với hệ thống tạo huyết: liều gấp 20 lần liều dùng trên lâm sàng không làm thay đổi số lượng hồng cầu , bạch cầu, máu lắng, hemoglobin. Kết luận: cho chuột nhắt trắng uống với liều tối đa có thể chịu đựng được là 200 g thuốc thử/kg thận trọng, chuột vẫn bình thường, với liều 2g/kg và 4g/kg/24h bài thuốc chống thiểu năng tuần hoàn não không gây thay đổi có ý nghĩa về tình trạng chung, về thân trọng và về chức phận tạo máu của thỏ.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment