NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG DIỆN TAM GIÁC ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY

NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG DIỆN TAM GIÁC ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY

NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG DIỆN TAM GIÁC ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY
Hoàng Đức Thái1, Nguyễn Ngọc2, Trương Quan Tuấn3
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Diện tam giác đầu trên xương chày là một mặt phẳng nghiêng nằm phía trên của lồi củ chày. Đây là vị trí mà các phẫu thuật viên phải xác định trước khi đóng đinh nội tủy xương chày. Cùng với việc sử dụng đinh nội tủy ngày càng phổ biến thì bên cạnh đó tỉ lệ các biến chứng liên quan đến đinh nội tủy xương chày sau mổ cũng tăng cao, một trong các biến chứng thường gặp nhất đó là tình trạng đau gối sau phẫu thuật.

Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm giải phẫu ứng dụng diện tam giác đầu trên xương chày. Xác định mối liên quan của các đặc điểm trên với biến số chiều dài xương chày

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: thực hiên nghiên cứu mô tả hàng loạt ca, quan sát trên 30 mẫu cẳng chân xác tươi và tiến hành dựng hình 3 chiều của 120 mẫu xương chày.

Kết quả: khoảng cách an toàn từ bờ trên lồi củ chày đến đường giới hạn an toàn trong gối có giá trị trung bình là 33,50 ± 4,34mm. Chiều cao của diện tam giác có giá trị trung bình là 20,81 ± 2,37mm. Kích thước giới hạn trên lồi củ chày khoảng 18,46 ± 2,46mm. Kích thước đáy diện tam giác khoảng 36,76 ± 4,25mm. Góc nghiêng diện tam giác ở người Việt Nam khoảng 20,39 ± 1,380. Có mối liên quan tuyến tính giữa hai biến số chiều cao diện tam giác, khoảng cách an toàn từ bờ trên lồi củ chày đến đường giới hạn an toàn trong gối với chiều dài xương chày.

Kết luận: Với 1 xương chày càng dài, khoảng an toàn để thao tác phẫu thuật càng cao. Thêm vào đó, do kích thước vùng này tương đối nhỏ nên nguy cơ cao tổn thương các cấu trúc lân cận khi phẫu thuật.

NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG DIỆN TAM GIÁC ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY

Leave a Comment