NGHIÊN CỨU HIÊU QUẢ ĐIỀU TRỊ BÊNH ĐÔNG CỨNG KHƠP VAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM NONG KHƠP VAI DƯƠI HƯƠNG DẪN CUA DSA

NGHIÊN CỨU HIÊU QUẢ ĐIỀU TRỊ BÊNH ĐÔNG CỨNG KHƠP VAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM NONG KHƠP VAI DƯƠI HƯƠNG DẪN CUA DSA

NGHIÊN CỨU HIÊU QUẢ ĐIỀU TRỊ BÊNH ĐÔNG CỨNG KHƠP VAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM NONG KHƠP VAI DƯƠI HƯƠNG DẪN CUA DSA
Nguyễn Thi Thu Hằng, Vu long, Nguyễn Duy Trinh, Pham Manh Cường, Trần Văn Lượng, Trần Anh Tuấn, Pham Minh Thông.

Đông cứng khớp vai la một trong cac bênh ly cơ xương khớp thường gặp biểu hiên băng tinh trang đau khớp, kèm theo cứng khớp lam han chê tầm vân động ca chu động va thụ động ở tất ca cac động tac cua khớp. Hơn 2% dân sô co kha năng mắc bênh, đặc biêt ở phụ nư lớn tuôi, co tới 40% BN co triên chứng dai dăng va han chê vân động kéo dai hơn 3 năm, va 15% cac trường hợp để lai di chứng1. Xuất phat tư cơ chê bênh sinh cua ĐCKV viêc điều trị cần giai quyêt hai vấn đề la chông viêm va boc tach được dinh bao khớp để tra lai tầm vân động cua khớp vai. Phương phap bơmnong khớp vai la một thu thuât tiêm vao ô khớp một lượng dịch với ap lực lớn để boc tach va gỡ dinh bao khớp, được Andren va Lundberg thực hiên lần đầu vaonăm 1965 2. Dưới hướng dẫn cua may DSA, hinh anh trên man chiêu giúp xac định vị tri choc kim vao ô khớp đồng thời kiểm tra chinh cac đầu kim đã trong ô khớp giúp cho thu thuât thực hiên một cach dê dang va chinh xac. Vây chúng tôi tiên hanh nghiên cứu đề tai nay với mực tiêu “Đanh gia hiệu qua cua phương phap tiêm nong khớp vai dưới hướng dẫn DSA trong điều trị bệnh đông cưng khơp vai”.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment