NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN-6 HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN-6 HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN-6 HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN
Dương Quang Huy1, Nguyễn Đình Việt1, Đào Đức Tiến2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định nồng độ interleukin-6 (IL-6) huyết tương ở bệnh nhân (BN) xơ gan và mối liên quan với mức độ suy gan. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang thực hiện trên 60 BN xơ gan và 30 người khỏe mạnh được xét nghiệm IL-6 máu lúc đói theo phương pháp hấp thụ miễn dịch gắn enzyme tại Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Quân y 103. Kết quả: Trung vị nồng độ IL-6 huyết tương ở BN xơ gan là 7,79 pg/mL, cao hơn có ý nghĩa so với chỉ số tương ứng ở nhóm chứng 6,68 pg/mL, p < 0,001, IL-6 tăng cao hơn ở nhóm xơ gan Child-Pugh B/C so với nhóm xơ gan Child-Pugh A. Nồng độ IL-6 huyết tương ở BN xơ gan có mối tương quan thuận mức độ vừa với điểm Child-Pugh (hệ số tương quan r = 0,34, p = 0,009). Kết luận: IL-6 huyết tương tăng cao ở BN xơ gan, mức tăng liên quan đến mức độ suy gan theo thang điểm Child-Pugh.

Xơ gan là hậu quả cuối cùng của tổn thương gan mạn tính do nhiều nguyên nhân, bệnh lý được đặc trưng bởi sự hình thành tổ chức xơ và nốt tân tạo lan tỏa khắp các tiểu thùy gan, đảo lộn cấu trúc tiểu thùy và mạch máu gan [1]. Cơ chế bệnh sinh của những tổn thương này rất phức tạp, bao gồm tác động của yếu tố nguyên nhân, stress oxy hóa, thiếu hụt glutathione, trong đó nhiều nghiên cứu chỉ ra vai trò quan trọng của hoạt hóa đáp ứng miễn dịch bẩm sinh, tạo ra cytokines như interleukin (IL)-1α, yếu tố hoại tử u TNF… cùng với hệ bổ thể, lipopolysaccharide (LPS) là những yếu tố khởi phát tổn thương tế bào gan, kích thích sinh xơ, duy trì phản ứng viêm và từ đó thúc đẩy bệnh gan tiến triển. Bên cạnh đó, tế bào Kuffer và tế bào gan cũng sản xuất ra cytokines có tác dụng bảo vệ, kích thích tái tạo gan (IL-6, IL-22) cũng như cytokines chống viêm (IL-10, adiponectin) để hạn chế tổn thương gan

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment