Nghiên cứu sức khoẻ tâm thần ở công nhân vận hành trong công trình ngầm

Nghiên cứu sức khoẻ tâm thần ở công nhân vận hành trong công trình ngầm

Tên bài báo:Nghiên cứu sức khoẻ tâm thần ở công nhân vận hành trong công trình ngầm

Tác giả:    Trần Viết Nghị, Lã Thị Bưởi

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2006    Số:    2            Trang:    26-29

Tóm tắt:    

Nghiên cứu trên 1.062 công nhân 21-55 tuổi, làm việc trực tiếp tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình và công trình ngầm Lăng Bác trong thời gian 2002-2003. Tỷ lệ rối loạn liên quan đến sức khỏe tâm thần là 7,6%, trong đó 3,9% là rối loạn giấc ngủ, 2,6% suy nhược, 0,9% lo âu, 0,2% trầm cảm, tỷ lệ rối loạn tâm thần tăng theo tuổi đời, tuổi nghề. Các yếu tố ảnh hưởng: yếu tố nghề nghiệp: công việc đơn điệu, lặp đi lặp lại (74,1%), công việc đòi hỏi quan sát hoặc lựa chọn chính xác (70,4%), lương không thỏa đáng (43,2%), công việc có nguy cơ tai nạn (29,6%); yếu tố gia đình và xã hội: người thân bị bệnh (44,4%), làm ăn thua lỗ (25,9%), khó khăn về nhà cửa (23,5%).

Nghiên cứu sức khỏe tâm thần ở công nhân vận hành trong công trình ngầm

Leave a Comment