Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị hội chứng nhiễm khuẩn của bài thuốc Đương quy bổ huyết thang ở bệnh nhân suy tủy xương

Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị hội chứng nhiễm khuẩn của bài thuốc Đương quy bổ huyết thang ở bệnh nhân suy tủy xương

Tên bài báo:Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị hội chứng nhiễm khuẩn của bài thuốc “Đương quy bổ huyết thang” ở bệnh nhân suy tủy xương chưa rõ nguyên nhân

Tác giả:Đặng Kim Thanh, Nguyễn Thị Lan
Tên tạp chí:Y học Việt Nam
Năm xuất bản:2008Số:2Trang:1-5
Tóm tắt:

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment