Nghiên cứu thích ứng chủng virut cúm chuẩn NIBRG-14 trên tế bào thận khỉ tiên phát và tế bào Vero

Nghiên cứu thích ứng chủng virut cúm chuẩn NIBRG-14 trên tế bào thận khỉ tiên phát và tế bào Vero

Tên bài báo:Nghiên cứu thích ứng chủng virut cúm chuẩn NIBRG-14 trên tế bào thận khỉ tiên phát và tế bào Vero

Tác giả:Nguyễn Thu Vân, Hoàng Thuỷ Nguyên, Nguyễn Tuyết Nga, Đinh Thuý Vân, Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Hoàng Mai
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:2006Số:8Tập:551Trang:12-14
Tóm tắt:
Nghiên cứu tính thích ứng chủng virut cúm chuẩn NIBRG-14 trên tế bào thận khỉ tiên phát và tế bào vero. Chủng virut NIBRG-14 được cấy truyền liên tục trên tế bào vero và tế bào PMKc qua 17 lần. Hiệu giá virut được xác định bằng phương pháp CCID50 trên tế bào vero đối với virut cấy truyền trên tế bào vero và trên tế bào PMKc đối với virut cấy truyền trên tế bào PMKc. Kết quả: NIBRG-14 có khả năng nhân lên ở cả hai dòng tế bào vero và PMKc trong điều kiện nhiệt độ 35oC. Sau 2 lần cấy truyền, virut đã có khả năng phát triển và gây hủy hoại tế bào với các mức độ biểu hiện CPE 100% sau 72 giờ gây nhiễm. Tuy nhiên, khả năng nhân lên của virut không tăng cao, hiệu giá virut chỉ tăng ít và tăng cao nhất đến 10mũ 6,34 ở PN13 và VN10. Sau đó, hiệu giá virut lại tiếp tục giảm ở các đời cấy truyền tiếp theo. Kết luận: NIBRG-14 không thích ứng được trên tế bào vero cũng như tế bào thận khỉ tiên phát sau 17 lần cấy truyền.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment