NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH TẬT VÊ MẮT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐẰ NẴNG

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH TẬT VÊ MẮT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐẰ NẴNG

 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH TẬT VÊ MẮT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐẰ NẴNG.Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên mẫu ngẫu nhiên 1655 người ở moi lứa tuổi đang sống trong cộng đồng thành phố Đà Nắng năm 2008 cho thấy:
–    Tỉ lệ có bệnh và tật về mắt khá cao (32,9%).
–    Xu hướng tăng nhanh về tật cận thị, một nguyên nhân gây giảm thị lực cao nhất, chủ yếu gặp ở lứa tuổi phổ thông cơ sở trở lên.
–    Dựa vào ICD 10 chúng tôi ghi nhận được 47 bệnh mẳt xếp làm 9 nhóm bệnh hay gặp nhất: Tật khúc xạ 17,5%, đục TỊT 7,4%; Mộng thịt 3,3%, bệnh võng mạc-dịch kính 3%, Viêm bờ mi í,9%, GÌôcổm 0,5%, Sẹo Giác mạc 0,5%, Khô mẳt 0,3%
Trong sồ những mẳt có bệnh: tật khúc xạ 47,9%, đục TTT 20,2%, Mộng thịt 9%, Bệnh võng mạc-dịch kính 8,2%, Viêm bờ mi 5,3%, Glôcòm 1,3%, Sẹo giác mạc 1,2%    …
–    Nếu không mang kính, tỉ lệ người mù chiếm 1,3% dân số, người có TL thắp chiềm 10,2% và chỉ có 80,3% TL gần bỉnh thường và bỉnh thường
–    Nếu mang kính thích hợp: Tỉ lệ người mù 2 mắt chiếm 0,6%. Người cỏ TL thấp 2 mẳt chiếm 3,1% và có đến 94% có thị lực gần bình thường và bình thường. Tỉ lệ mù 1 mẳt: 2,1%. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment