NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Võ Thị Hồng Phượng1; Nguyễn Thị Kim Loan
1
TÓM TẮT
Mục tiêu:  phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em và đánh giá hiệu quả sử  dụng kháng sinh điều trị viêm phổi ở trẻ em tại Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.  Đối tượng và phương pháp:  nghiên cứu mô tả cắt ngang 182 bệnhnhân được chẩn đoán viêm phổi điều trị nội trú tại Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Trường Đại  học Y Dược Huế. Kết quả: tất cả các thuốc kháng sinh điều trị viêm phổi gặp trong mẫu nghiên cứu đều nằm trong danh mục thuốc theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam (2015). Nhóm beta – lactam được sử dụng với tỷ lệ cao nhất (85,3%). Trong đó, kháng sinh ceftriaxon sử dụng nhiều nhất (46,9%).Tỷ lệ sử dụng phác đồ đơn độc cao hơn phác đồ phối hợp (88,4% so với 11,6%). Tỷ lệ sử dụng phác đồ ban đầu và thay  đổi phù hợp  với khuyến cáo lần lượt là 66,5%;  60,5%. Tỷ lệ bệnh nhân gặp tương tác giữa thuốc kháng sinh  với các thuốc khác trong phác đồ 4,9%. Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc trong điều trị cho thấy tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh 72,5%. Kết luận: tất cả 
các thuốc kháng sinh điều trị viêm phổi gặp trong mẫu nghiên cứu đều nằm trong danh mục thuốc theo khuyến cáo  của Bộ Y tế Việt Nam (2015).  Tỷ lệ sử dụng phác đồ đơn độc cao hơn phác đồ phối hợp. Tỷ  lệ  tương tác thuốc  –  thuốc thấp.  Phần lớn bệnh nhân được đánh giá là khỏi bệnh khi ra viện. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment