NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG METRONIDAZOL VÀ CLARITHROMYCIN CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY ĐẾN NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2018

NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG METRONIDAZOL VÀ CLARITHROMYCIN CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY ĐẾN NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2018

NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG METRONIDAZOL VÀ CLARITHROMYCIN CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY ĐẾN NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2018
Mục tiêu: xác định tỷ lệ kháng metronidazol và clarithromycin của vi khuẩn H. pylori phân lập được tại Bệnh viện Quân y 103 năm 2018. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 131 chủng vi khuẩn H. pylori thu được từ bệnh nhân có viêm dạ dày đến khám tại Bệnh viện Quân y 103, tiến hành làm kháng sinh đồ, đánh giá tính kháng thuốc với 2 loại kháng sinh trên. Kết quả và kết luận: tỷ lệ kháng metronidazol là 88,6%, kháng clarithromycin là 73,28%. Tỷ lệ kháng đồng thời cả metronidazol và clarithromycin là 67,94%, nhạy cảm với metronidazol và clarithromycin là 6,11%. Tỷ lệ kháng chỉ với một trong hai kháng sinh là 25,95%

Vi khuẩn Helicobacter pylori là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây viêm và loét dạ dày, tá tràng. Việc điều trị bệnh lý viêm dạ dày do H. pylori gặp nhiều khó khăn và hay tái phát do tính kháng kháng sinh của vi khuẩn này [1, 2].
Các phác đồ điều trị viêm dạ dày có H. pylori hiện nay đều bao gồm 2 loại kháng sinh metronidazol và clarithromycin

https://thuvieny.com/nghien-cuu-tinh-khang-metronidazol-va-clarithromycin-cua-vi-khuan-helicobacter-pylori/

Leave a Comment