Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng da đồng loại bảo quản bằng Glycerol 85% điều trị vết thương bỏng sâu

Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng da đồng loại bảo quản bằng Glycerol 85% điều trị vết thương bỏng sâu

Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng da đồng loại bảo quản bằng Glycerol 85% điều trị vết thương bỏng sâu
Chu Anh Tuấn1, Nguyễn Hải An1, Lê Quốc Chiểu, Nguyễn Nam Giang2
1 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác
2 Bệnh viện Đa khoa Saint Paul
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Da đồng loại bảo quản bằng Glycerol (GPA: Glycerol preserved allograft) đã được nghiên cứu sử dụng từ những năm 1980. Tuy nhiên, việc mở rộng áp dụng GPA còn có nhiều khó khăn liên quan đến văn hóa, nguồn lực, khoa học kỹ thuật, đặc biệt ở các nước đang phát triển.
Hiện nay, tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã nghiên cứu thu hồi, bảo quản da đồng loại bằng Glycerol 85%. Nhằm ứng dụng rộng rãi GPA trong lâm sàng, chúng tôi đã xây dựng quy trình sử dụng GPA trong điều trị vết bỏng sâu và ứng dụng trong điều trị cho 30 người bệnh bỏng nặng; kết quả cho thấy: Tấm da đồng loại bảo quản bằng Glycerol 85% bám dính tốt trên nền ghép, có tác dụng che phủ, bảo vệ, ảnh hưởng tốt đến quá trình liền vết thương bỏng sâu.

Tổn  thương  bỏng,đặc  biệt vớibỏng sâu là nguồn gốc gây ra các rối loạn tại chỗ và toàn thân tạo nên bệnh bỏng. Nguyên lý cơ bản trong điều  trịbệnh  nhân  bỏng  sâu là  phẫu thuật  cắt  bỏhoại  tử,  che  phủsớm vết bỏng, giúp cơ thểhồi phục nhanh, hạn chếcác  biến  chứng  do  bệnh  bỏng  gây  ra.Che  phủsớm  vết  bỏng  sẽhạn  chế, ngăn chặn  vòng  xoắn  bệnh  lý  gây  ra  tình  trạng.

Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng da đồng loại bảo quản bằng Glycerol 85% điều trị vết thương bỏng sâu

Leave a Comment