Nghiên cứu xử lý senlắc hỏng

Nghiên cứu xử lý senlắc hỏng

Tên bài báo:Nghiên cứu xử lý senlắc hỏng

Tác giả:    Nguyễn Thị Ngọc Tú

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1983    Số:    4            Trang:    23-25

Tóm tắt:    

Nghiên cứu tìm kiếm các biện pháp xử lý senlắc hỏng thành senlắc tan tốt trong cồn, có đầy đủ các tính chất và tiêu chuẩn kỹ thuật của senlắc (trừ màu sắc bị sẫm không khôi phục được) bằng phản ứng khử trùng hợp dưới áp suất. Kết quả: đã tìm được các thông số kỹ thuật để xây dựng quy trình xử lý này. Phương pháp xử lý rẻ tiền, dễ làm, không độc hại. Trong quá trình phục hồi senlắc hỏng, đã tạo ra phản ứng hóa học làm thay đổi cấu tạo của senlắc hỏng mà hoàn toàn không cần dùng đến dung môi hóa chất, hiệu suất thu được đạt 100%. Áp dụng phương pháp này, không những có thể phục hồi lại các loại senlắc đã hỏng mà còn có thể sử dụng cho các loại senlắc đang dùng, do không thể tránh khỏi quá trình vận chuyển và để lâu trong kho, chúng đã bị polime hóa một phần nên khó tan, lâu tan hoặc không tan hết được trong cồn cao độ. Senlắc hỏng sau khi được xử lý lại như trên đã đạt tiêu chuẩn dùng cho kỹ nghệ sơn, kỹ nghệ dược phẩm, đánh vecni đồ mộc. Riêng trong công nghiệp dược phẩm, dùng loại senlắc hỏng được xử lý lại này cho các loại viên bao senlắc đạt tiêu chuẩn tốt/

Nghiên cứu xử lý senlắc hồng

Leave a Comment