Ngọc trai và Cạm bẫy trong XQ ngực

Ngọc trai và Cạm bẫy trong XQ ngực

Ngọc trai và Cạm bẫy trong XQ ngực ( Pearls and Pitfalls in Thoracic Imaging: Variants and Other Difficult Diagnoses )

Bạn có thường xuyên phải đối mặt với một hình ảnh trên một kỳ thi về CT lồng ngực, nơi bạn có biết nó không có vẻ “bình thường”, nhưng bạn không chắc chắn cho dù đó là ‘bất thường’? Và nếu nó là bất thường, nghĩa là có một chẩn đoán cụ thể bạn có thể thực hiện trực tiếp trên những hình ảnh?

Ngọc trai và cạm bẫy trong các hình ảnh XQ ngực là nguồn lực một cửa để trả lời những câu hỏi như:

+ Đây có phải là một biến thể bình thường hay bất thường liên quan đến bệnh?

+ Những phát hiện cụ thể cho một bệnh phổ biến và chẩn đoán là gì?

+ Đây có phải là tập hợp các kết quả gợi ý mạnh mẽ của việc chuẩn đoán?

+ Những hình ảnh thử nghiệm bổ sung sẽ cho phép tôi tự tin trong chẩn đoán đó?

+ ‘Bất thường’ có thể là do một căn bệnh bắt chước tạo ra ?

Được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu về X-quang ngực, với mô tả ngắn gọn, giàu hình ảnh, ngọc trai và những cạm bẫy trong hình ảnh XQ Ngực là một công cụ chẩn đoán vô giá cho mỗi bác sĩ quang tuyến.

Ngọc trai và Cạm bẫy trong XQ ngực

TÓM TẮT

Pearls and Pitfalls in Thoracic Imaging: Variants and Other Difficult Diagnoses

Thomas Hartman

Hardcover: 234 pages

Publisher: Cambridge University Press;

1 edition (October 31, 2011)

Language: English

ISBN-10: 0521119073

ISBN-13: 978-0521119078

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment