Nhân 649 trường hợp tai biến xuất huyết nội sọ phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính

Nhân 649 trường hợp tai biến xuất huyết nội sọ phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính

Tên bài báo:Nhân 649 trường hợp tai biến xuất huyết nội sọ phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính

Tác giả:    Hoàng Đức Kiệt

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1996    Số:    9    Tập:    208    Trang:    13-19

Tóm tắt:    

Đánh giá tình hình tuổi, giới, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CLVT) và một số vấn đề về chẩn đoán nhân 649 trường hợp xuất huyết nội sọ do tai biến mạch máu não (TBMMN) được xác định bằng CLVT tại Bệnh viện Hữu Nghị từ năm 1991-1995. Kết quả: tỷ lệ nam/nữ trong xuất huyết nội sọ nói chung và trong cả 2 nhóm xuất huyết não-não thất, xuất huyết màng não-não đều xuất hiện ở nam nhiều hơn nữ (7/3). Bệnh nhân có tuổi thấp nhất là 8 và cao nhất là 83. Tuổi hay gặp của xuất huyết não là 50-70. Số bệnh nhân bị TBMMN dạng chảy máu có độ tuổi<15 chiếm 5% tổng số các trường hợp. Trong xuất huyết dưới nhện, số bệnh nhân gặp tăng dần theo tuổi nhưng không thấy chênh lệch lớn giữa các nhóm tuổi. Trong xuất huyết não cần phân biệt với chảy máu trong u. Trong xuất huyết dưới nhện nên chụp càng sớm càng dễ phát hiện máu trong khoang dịch não tuỷ.

Nhân 649 trường hợp tai biến xuất huyết nội sọ phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính

Leave a Comment