NHẬN THỨC VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NHẬN THỨC VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NHẬN THỨC VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Nguyễn Văn Phú1, Đặng Phúc Đức1
Hoàng Thị Hà2, Hoàng Thị Lan Anh3
TÓM TẮT
Đột quỵ não (ĐQN) là một bệnh lý nặng nề và thuộc loại đa tàn tật. Tuy nhiên, tỷ lệ có nhận thức đúng về bệnh ĐQN này trong cộng đồng còn chưa cao. Mục tiêu: Đánh giá thực trạng nhận thức về bệnh lý ĐQN của người chăm sóc chính (NCSC) bệnh nhân (BN) ĐQN. Đối
tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang được thực hiện trên 170 NCSC người bệnh ĐQN tại Bệnh viện Quân y 103 năm 2021. Kết quả: Có 27,1% NCSC biết được thời gian vàng điều trị ĐQN là dưới 4,5 giờ. > 50% có nhận thức đúng về triệu chứng liên quan đến ĐQN.

Đột quỵ não thuộc nhóm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế, ảnh hưởng nhiều đến kinh tế, đời sống của gia đình BN cũng như xã hội. Hơn nữa, BN ĐQN có nguy cơ tái phát bệnh cao. Hiểu biết của cộng đồng về bệnh lý ĐQN, đặc biệt là NCSC ảnh hưởng nhiều đến việc dự phòng, kết quả điều trị của BN đột quỵ. Thực trạng hiểu biết về ĐQN còn hạn chế dẫn tới nhiều BN được phát hiện.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment