Tên bài báo:Nhận xét bước đầu kết quả điều trị bằng vạt hiển cuống ngoạn vi nhân 8 trường hợp khuyết hổng phần mềm vùng 1/3 dưới cẳng chân mắt cá chân và sau củ gót

Tác giả: Vũ Nhất Định, Nguyễn Tiến Bình

Tên tạp chí: Y học thực hành

Năm xuất bản: 1999 Số: 9 Tập: 371 Trang: 11-13

Tóm tắt:

Vạt hiển cuống ngoại vi có sức sống tốt, do được thiết kế dựa trên nguồn cấp máu của cuống mạch hằng định. Tình trạng tưới máu ở cả 8 vạt đều rất khoẻ. Không làm ảnh hưởng tới thẩm mỹ bắp chân. Phẫu thuật một thì, kỹ thuật dễ phổ biến. Phẫu thuật tỏ ra có nhiều ưu việt, khắc phục được các nhược điểm của những vạt vùng lân cận.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.01000

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *