Nhận xét công tác nha học đường triển khai trường tiểu học Văn Chương quận Đống Đa Hà Nội

Nhận xét công tác nha học đường triển khai trường tiểu học Văn Chương quận Đống Đa Hà Nội

Tên bài báo:Nhận xét công tác nha học đường triển khai trường tiểu học Văn Chương quận Đống Đa Hà Nội

Tác giả:Đào Thị Dung, Đào Lê Nam Trung
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:2006Số:3Tập:536Trang:11-12
Tóm tắt:
Mục đích: đánh giá hiệu quả triển khai công tác nha học đường tại Trường Tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu can thiệp cộng đồng trên 857 học sinh từ 6-10 tuổi tại Trường Tiểu học Văn Chương. Kết quả: sau can thiệp, số giờ giáo dục chăm sóc miệng ban đầu tăng từ 4,5 giờ/năm lên 18 giờ/năm, số lần súc miệng fluor 0,2% tăng từ 9 lần/năm lên 36 lần/năm, số giáo viên được tập huấn công tác nha học đường tăng từ 3% lên 100%. Chỉ số răng sâu trung bình của 1 học sinh giảm từ 3,0 xuống 2,26. Tỷ lệ sâu răng giảm từ 70% trước can thiệp xuống 46,8%.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment