NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Nguyễn Hùng Thắng1; Nguyễn Anh Tú1
TÓM TẮT
Mục tiêu: mô tả đặc điểm lâm sàng gãy lồi cầu xương hàm dưới giúp chẩn đoán gãy lồi cầu xương hàm dưới sớm, chính xác hơn. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu 56 bệnh nhân chấn thương mới được điều trị tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Bệnh viện Quân y 103 từ 11 – 2017 đến 4 – 2019 với chẩn đoán gãy lồi cầu xương hàm dưới. Kết quả: tỷ lệ nam/nữ: 6/1; lứa tuổi hay gặp 18 – 39 (66,1%). Nguyên nhân chính do tai nạn giao thông (85,7%). Phân loại: gãy chỏm lồi cầu 29 bệnh nhân (51,8%), cổ lồi cầu 10 bệnh nhân (17,8%)và 17 bệnh nhân gãy dưới lồi cầu (30,4%). Phần lớn bệnh nhân có gãy lồi cầu kết hợp với gãy xương vùng mặt khác (67,9%). Triệu chứng lâm sàng: đau vùng trước tai (100%); sưng nề (98,6%);hạn chế há miệng (94,6%); sai khớp cắn (76,8%). Kết luận: gãy lồi cầu xương hàm dưới gặpchủ yếu ở nam (90%), lứa tuổi từ 18 – 39 (66,1%). Gãy lồi cầu kết hợp với gãy xương hàm dướivùng cằm chiếm tỷ lệ cao. Phần lớn gãy chỏm lồi cầu, gãy một bên. Triệu chứng lâm sàng có giá trị chẩn đoán bao gồm: đau vùng trước tai, sai khớp cắn.

NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Leave a Comment