NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CHÓP XOAY TRÊN CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỐI CHIẾU VỚI NỘI SOI KHỚP VAI

NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CHÓP XOAY TRÊN CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỐI CHIẾU VỚI NỘI SOI KHỚP VAI

NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CHÓP XOAY TRÊN CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỐI CHIẾU VỚI NỘI SOI KHỚP VAI
Phan Đình Mừng1; Trần Đình Chiến1; Phạm Đăng Ninh1
TÓM TẮT
Mục tiêu: nhận xét đặc điểm tổn thương rách chóp xoay trên cộng hưởng từ, nội soi. Đối tượng và phương pháp: 114 bệnh nhân (71 nam, 43 nữ), tuổi trung bình 53,38 ± 9,27 (31 – 75 tuổi), chẩn đoán hình ảnh rách chóp xoay trên phim chụp cộng hưởng từ, được phẫu thuật nội soi khớp vai điều trị rách chóp xoay tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 từ tháng 05 – 2015 đến 11 – 2017. Kết quả: đối chiếu hình ảnh rách chóp xoay trên phim chụp cộng hưởng từ với phẫu thuật nội soi khớp vai: rách chóp xoay bán phần mặt hoạt dịch phù hợp 63,64%; rách chóp xoay bán phần mặt khớp phù hợp 56,52%. Tỷ lệ phù hợp cao nhất đối với rách chóp xoay toàn phần (81,04%). Kết luận: hình ảnh trên phim chụp cộng hưởng từ chẩn đoán rách chóp xoay có tính chính xác trong phát hiện rách chóp xoay, nhất là đối với rách chóp xoay toàn phần

NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CHÓP XOAY TRÊN CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỐI CHIẾU VỚI NỘI SOI KHỚP VAI

Leave a Comment