NHẬN XÉT GIÁ TRỊ PHƯƠNG PHÁP CHỌC HÚT KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN GIÁP

NHẬN XÉT GIÁ TRỊ PHƯƠNG PHÁP CHỌC HÚT KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN GIÁP

NHẬN XÉT GIÁ TRỊ PHƯƠNG PHÁP CHỌC HÚT KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN GIÁP
Bs Nguyễn Thị Thắm1, GS Phạm Minh Thông2, Bs Hoàng Đức Hạ3
1 Bộ môn chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
2 Bệnh viện Bạch Mai, Trường Đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu giá trị của phương pháp chọc hút kim nhỏ tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp có đối chiếu với giải phẫu bệnh sau mổ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng.
Kết quả: chúng tôi đã thực hiện trên 602 bệnh nhân có nhân tuyến giáp được thực hiện FNA dưới hướng dẫn siêu âm và có kết quả tế bào học được xếp loại phân độ theo Bethesda 2007, trong đó có 99 bệnh nhân được phẫu thuật và có kết quả giải phẫu bệnh sau mổ.Chúng tôi nhận thấy FNA dưới hướng dẫn siêu âm là phương pháp đơn giản có giá trị cao trong chẩn đoán xác định ung thư tuyến giáp có độ nhạy 97,14%, độ đặc hiệu 93,1%, giá trị dự báo dương tính 97,14%, giá trị dự báo âm tính 93,1%, độ chính xác 95,96%. Phân loại tế bào học tuyến giáp của Bethesda rất hữu ích để phân loại bệnh nhân có nhân giáp để tiên lượng, hướng dẫn quản lý và hướng điều trị. Các đặc điểm nguy cơ ác tính trên siêu âm bao gồm:giảm âm mạnh, bờ không đều, chiều cao≥chiều rộng và vi vôi hóa.
Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi, FNA tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm là phương pháp xét nghiệm đầu tay, quan trọng nhất trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment