NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TOÀN BỘ MẠC TREO TRỰC TRÀNG QUA ĐƯỜNG HẬU MÔN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TOÀN BỘ MẠC TREO TRỰC TRÀNG QUA ĐƯỜNG HẬU MÔN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TOÀN BỘ MẠC TREO TRỰC TRÀNG QUA ĐƯỜNG HẬU MÔN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG
Ngô Tiến Khương1, Nguyễn Anh Tuấn2, Hoàng Mạnh An3
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả một số đặc điểm kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo trực tràng (MTTT) qua đường hậu môn (TaTME: Transanal Total Mesorectal Excision) điều trị ung thư trực tràng (UTTT). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tảcắt ngang không đối chứng trên 57 bệnh nhân (BN) UTTT được phẫu thuật cắt toàn bộ MTTT qua đường hậu môn tại Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa, Bệnh viện TWQĐ 108 từ 7/2017 – 12/2019.
Kết quả: Thời gian phẫu thuật trung bình 150,88 ± 26,07 phút. Tỷ lệ đặt van Genpoint Path trước và sau khâu đóng lòng trực tràng lần lượt là 73,68% và 26,32%. Mức độ phẫu tích qua đường hậu môn đến túi cùng Douglas chiếm 98,25%. Lấy bệnh phẩm qua hậu môn chiếm 92,98%. Dẫn lưu hồi tràng chiếm 50,88%. Lượng máu mất trung bình trong mổ 83,18 ± 57,23 ml. Không có chuyển mổ mở và tử vong phẫu thuật. Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ MTTT qua đường hậu môn là an toàn và khả thi.

Cắt toàn bộ mạc treo trực tràng được mô tả lần đầu năm 1982 bởi Heald đã trở thành tiêu chuẩn vàng đối với ung thư trực tràng 1/3 giữa và dưới [1]. Kỹ thuật giúp làm giảm tái phát tại chỗ và tăng thời gian sống toàn bộ [2].
Phẫu thuật cắt toàn bộ MTTT qua đường hậu môn điều trị UTTT được Sylla báo cáo lần đầu vào năm 2010 [3]. Đến nay nhiều nghiên cứu đã ghi nhận kỹ thuật là an toàn, đảm bảo nguyên tắc ung thư học và khắc phục những khó khăn thường gặp trong phẫu thuật truyền thống.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment