NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU ĐẦU MIGRAINE

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU ĐẦU MIGRAINE

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU ĐẦU MIGRAINE
Đặng Thành Chung1, Nguyễn Đức Thuận2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Phân tích một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân (BN) đau đầu Migraine. Đối tượng và phương pháp: 82 BN Migraine điều trị ngoại trú tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Quân y 103. Migraine được chẩn đoán theo tiêu chuẩn của Hội Chống Đau đầu Quốc tế (ICHD-3).
Thông tin chung, các triệu chứng lâm sàng của bệnh được thu thập theo mẫu bệnh án thống nhất. Thang điểm MIDAS (The Migraine Disability Assessment test) được dùng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của bệnh đến cuộc sống hàng ngày của BN. Kết quả: Tuổi trung bình 29,6 ± 7,8; tỷ lệ nữ/nam là 4,9/1. Thể Migraine không có thoáng báo (91,2%) và Migraine dạng cơn (87,7%). Triệu chứng đau nửa đầu, đau kiểu mạch đập, đau tăng khi hoạt động, trong cơn đau có nôn và/hoặc buồn nôn, sợ ánh sáng và tiếng động, chóng mặt chiếm tỷ lệ lần lượt là 54,9%; 87,8%; 92,7%; 87,8%; 69,5% và 26,8%. Đau đầu với cường độ trung bình và nặng chiếm chủ yếu với 79,3%. Điểm MIDAS trung bình là 9,6 ± 5,8. Migraine ảnh hưởng tới cuộc sống của người bệnh chủ yếu ở mức độ trung bình với 70,7%. Kết luận: Đau đầu Migraine chủ yếu gặp ở đối tượng nữ giới trong độ tuổi lao động. Migraine không có thoáng báo và migraine dạng cơn chiếm đa số. Triệu chứng đau nửa đầu, đau kiểu mạch đập, đau tăng khi hoạt động, đau với cường độ trung bình và nặng, trong cơn đau có nôn và/hoặc buồn nôn, sợ ánh sáng và tiếng động hay gặp nhất. Đa số BN (70,7%) bị ảnh hưởng cuộc sống bởi Migraine mức độ trung bình.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment