Nhận xét về điều trị vỡ tá tràng tại Bệnh viện Việt Đức từ 1981-1990

Nhận xét về điều trị vỡ tá tràng tại Bệnh viện Việt Đức từ 1981-1990

Tên bài báo:Nhận xét về điều trị vỡ tá tràng tại Bệnh viện Việt Đức từ 1981-1990

Tác giả:    Vũ Mạnh, Nguyễn Thành Long, Lương Từ Hải Thanh

Tên tạp chí:    Ngoại khoa

Năm xuất bản:    1991    Số:    4    Tập:    21    Trang:    33-40

Tóm tắt:    

Qua 18 trường hợp vỡ tá tràng trong 10 năm tại Bệnh viện Việt Đức cho thấy: Vỡ tá tràng (VTT) do chấn thương và vết thương có khuynh hướng gia tăng; việc chẩn đoán sớm rất quan trọng vì quyết định tiên lượng bệnh nhân. Cần huy động những phương tiện chẩn đoán hiện đại vào cấp cứu như siêu âm, scanner; xử trí phụ thuộc và mức độ phức tạp của tổn thương có thể chọn: Khâu và dẫn lưu giảm áp, dẫn lưu giảm áp có thể đơn giản hoặc phức tạp nhưng không nên đặt trực tiếp qua vết thương; Túi thừa hoá tá tràng là phương pháp triệt để, hiệu quả nhất dành cho những trường hợp tổn thương phức tạp, đến muộn mà khâu và dẫn lưu giảm áp không đảm bảo

Nhận xét về điều trị vỡ tá tràng tại Bệnh viện Việt Đức từ 1981-1990

Leave a Comment