NHU CẦU KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI 2 XÃ/THỊ TRẤN CỦA HUYỆN KIẾN XƯƠNG TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2021

NHU CẦU KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI 2 XÃ/THỊ TRẤN CỦA HUYỆN KIẾN XƯƠNG TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2021

NHU CẦU KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI 2 XÃ/THỊ TRẤN CỦA HUYỆN KIẾN XƯƠNG TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2021
Nguyễn Thị Ái1

Mục tiêu: Mô tả nhu cầu khám chữa bệnh của người cao tuổi tại 2 xã/thị trấn của huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình năm 2021.
Phương pháp: Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện với 395 người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) tại 2 xã/thị trấn, huyện Kiến Xương, Thái Bình từ tháng 01/2021 đến tháng 07/2021. Nghiên cứu có kết hợp nghiên cứu định lượng với nghiên cứu định tính.
Kết quả: Đa số người cao tuổi có nhu cầu được khám chữa bệnh tại nhà chiếm 97,7% tương ứng với 97,4% người cao tuổi tại Thị trấn Kiến Xương và 98,0% người cao tuổi tại xã Bình Nguyên. Phần lớn người cao tuổi đều mong muốn nhận được chăm sóc sức khỏe khi cần tại nhà chiếm 87,8%.
Tỷ lệ nhóm bệnh mà người cao tuổi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà cao nhất là suy kiệt tuổi già chiếm 65,1%. Qua kết quả nghiên cứu tính cho thấy, 9/10 người cao tuổi cho rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại địa phương ở mức trung bình, vẫn còn thiếu thốn cơ sở vật chất.

Trong những năm cuối của thế kỷ trước, nhắc đến già hóa người ta thường nghĩ ngay đến những nước đang phát triển với biểu hiện là sự thiếu hụt lao động, đặc biệt là trong những ngành công nghiệp một cách trầm trọng. Tuy nhiên hiện nay xu hướng già hóa dân số xuất hiện ngày càng nhiều ở cả những nước đang phát triển, thậm chí là nước nghèo. Liên Hợp Quốc đã đưa ra dự báo tỷ lệ già hóa dân số trong thế kỷ XXI sẽ còn vượt xa thế kỷ trước [1]. Những quốc gia phải chịu ảnh hưởng rất lớn của việc già hóa dân số như: Nhật Bản, Trung Quốc [2], [3]. Tại Việt Nam, theo báo cáo của Tổng cục thống kê từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 [4], dự báo đến năm 2040 Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ “dân số vàng”. Tuổi cao có mối quan hệ mật thiết đến các vấn đề về sức khỏe cũng như tình trạng bệnh lý [5]. Do đó, nhu cầu được chăm sóc sức khỏe (CSSK) cũng như khám chữa bệnh của người cao tuổi (NCT) là rất cao. Chính vì vậy, việc đánh giá nhu cầu của đối tượng này là rất bức thiết. Tuy nhiên trên thực tế các nghiên cứu về vấn đề này tại Việt Nam còn rất hạn chế. Vì những lý do trên, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu “Xác định nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại hộ gia đình của người cao tuổi tại 2 xã thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình năm 2021.

NHU CẦU KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI 2 XÃ/THỊ TRẤN CỦA HUYỆN KIẾN XƯƠNG TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2021

Leave a Comment