Những chức năng ngoài hô hấp của phổi phế quản

Những chức năng ngoài hô hấp của phổi phế quản

Tên bài báo: Những chức năng ngoài hô hấp của phổi phế quản

Tác giả:    Nguyễn Đình Hường

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1982    Số:    6            Trang:    5-8

Tóm tắt:    

Trong khoảng 15 năm gần đây, nhờ những thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu hóa tổ chức, siêu cấu trúc, hóa miễn dịch tổ chức, tổ chức phóng xạ tự kí … cũng như các kỹ thuật soi phế quản (PQ) bằng ống soi mềm, rửa PQ phế nang, nuôi cấy tế bào (TB), việc hiểu biết về tổ chức học phổi, PQ đã có những tiến bộ đáng kể. Người ta phát hiện tới khoảng 40 loại TB trong phạm vi phổi, PQ. Hệ thống PQ có 3 nhóm TB chính: TB biểu mô và tuyến, TB kẽ, TB tự do. Nhu mô phế nang có các nhóm: TB biểu mô phế nang, TB nội mô, TB kẽ, TB tự do. Ngoài những chức năng thường nói của phổi về hô hấp như thông khí và vận chuyển khí, ngày nay đã xác minh được các chức năng thanh lọc, miễn dịch và chuyển hóa.

Những chức năng ngoài hô hấp của phổi phế quản

Leave a Comment