NHỮNG TIẾN BỘ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI

NHỮNG TIẾN BỘ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI

NHỮNG TIẾN BỘ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI.Phẫu thuật nội soi, hay còn gọi là phẫu thuật can thiệp tối thiểu, đã cách mạng hóa lĩnh vực phẫu thuật trong những năm gần đây. Nó đã trở nên phổ biến và được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới bởi các nhà ngoại khoa cũng như bệnh nhân. Rất ít để lại sẹo, ít đau hơn, và cuộc mổ nhanh hơn vẫn là những lý do đằng sau sự hấp dẫn toàn cầu của kỹ thuật mới lạ này.

Hiện nay đã có một cải tiến to lớn trong kỹ thuật này, cũng như những máy móc hỗ trợ. Các kỹ thuật đã trải qua giai đoạn phẫu thuật nội soi đơn giản đến nâng cao, nơi những quy trình phẫu thuật phức tạp hơn đang được thử nghiệm thành công. Việc giới thiệu gần đây của phẫu thuật bằng robot cũng được phổ biến, bổ sung kỹ thuật phẫu thuật nội soi ổ bụng 1 cổng duy nhất (SILS), giúp BN có thể được phẫu thuật không để lại sẹo.

Xem thêm :Sách y học khác tại đây : https://thuvieny.com/sach-y-hoc/

Hầu hết các quy trình phẫu thuật, được coi là chống chỉ định cho các phương pháp nội soi ổ bụng, cuối cùng trở thành chỉ định được chấp nhận ngày hôm nay và là chỉ định phổ biến nhất. Cuốn sách này được thiết kế để cung cấp một cái nhìn tổng quan về các quy trình chung nhất thực hiện trong phẫu thuật nội soi, cũng như một số tiến bộ gần đây trong lĩnh vực này.

NHỮNG TIẾN BỘ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI

TÓM TẮT

Advances in Laparoscopic Surgery

Arshad M. Malik

PUBLISHER : InTech, February, 2012

ISBN : 978-953-307-933-2,

Hard cover, 148 pages

NHỮNG TIẾN BỘ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI

Leave a Comment