NHỮNG TIẾN BỘ TRONG THẦN KINH HỌC TẬP 99-HỘI CHỨNG TOURETTE

NHỮNG TIẾN BỘ TRONG THẦN KINH HỌC TẬP 99-HỘI CHỨNG TOURETTE

NHỮNG TIẾN BỘ TRONG THẦN KINH HỌC TẬP 99-HỘI CHỨNG TOURETTE.Hội chứng Tourette là một căn bệnh bí ẩn lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 1825, bởi Giăng I-ta, một bác sĩ người Pháp nhưng thời đó còn ít người để ý đến căn bệnh này, chỉ trong vòng khoảng một thập niên qua, nhờ công trình của nhà di truyền học David Comings, cũng như nhiều người khác, hội chứng Tourette đã được nhiều người biết đến.

Cuốn sách này cung cấp một đánh giá tóm tắt tất cả các công bố gần đây và các sáng kiến nghiên cứu liên tục liên quan đến hội chứng Tourette. 

Những nghiên cứu mới nhất được trình bày trong một bối cảnh lâm sàng, và các vấn đề gây tranh cãi được thảo luận đầy đủ bằng việc sử dụng một cách tiếp cận dựa trên bằng chứng. Những vấn đề này bao gồm sự phổ biến của hội chứng Tourette, bản chất của kiểu hình hội chứng Tourette, vai trò của tự miễn dịch trong sự phát triển của hội chứng Tourette, vai trò của sự phối hợp các bệnh lý chức năng cùng tồn tại ở bệnh nhân có hội chứng Tourette, và cách tiếp cận để xác định các gen trong hội chứng Tourette .

Các chương mô tả những tiến bộ gần đây trong hình ảnh học thần kinh, di truyền học, và các phương pháp điều trị. 

Sách bao gồm các thảo luận sâu rộng về các rối loạn phối hợp: rối loạn ám ảnh cưỡng bức, rối loạn thiếu chú ý, hiếu động thái quá, rối loạn khí sắc và tics [ Hội chứng máy giật cơ].

NHỮNG TIẾN BỘ TRONG THẦN KINH HỌC TẬP 99-HỘI CHỨNG TOURETTE

TÓM TẮT

Tourette Syndrome – Advances in Neurology

John T. Walkup, John W. Mink, Peter J. Hollenbeck

Hardcover: 400 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 

1 edition (February 16, 2006)

Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment