NỐT ĐƠN ĐỘC BÁN ĐẶC ÁC TÍNH PHỔI – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH

NỐT ĐƠN ĐỘC BÁN ĐẶC ÁC TÍNH PHỔI – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH

NỐT ĐƠN ĐỘC BÁN ĐẶC ÁC TÍNH PHỔI – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH
Nốt đơn độc phổi (Solitary Pulmonary Nodule – SPN) là hình mờ khu trú trên phim X quang hoặc CT ngực có đường bờ rõ ràng; ít nhất một phần được bao bọc bởi nhu mô phổi; thường có hình cầu; đường kính bằng hoặc nhỏ hơn 3 cm; có thể đặc (Solid Nodule – SN), kính mờ (Ground Glass Opacity – GGO) hoặc bán đặc (Part Solid – PS). Một phần ba các khối ung thư phổi thể hiện bằng khối hoặc nốt đơn độc và phần lớn thuộc loại ung thư biểu mô tuyến (UTBMT). Phân loại mô bệnh học cập nhật 2021 của WHO, UTBMT được chia thành các thể: UTBMT xâm lấn tối thiểu (Minimally Invasive Adenocarcinoma-MIA); UTBMT không tiết nhầy xâm lấn (Invasive Non–Mucinous Adenocarcinoma-INMA); UTBMT- nhầy xâm lấn (Invasive  Mucinous Adenocarcinoma -IMA); UTBMT dạng keo (Coiloide Adenocarcinoma-CA); UTBMT-thai (Fetal Adenocarcinoma–FA)  và UTBMT- ruột (Enteric Adenocarcinoma – EA). UTBMT xâm lấn tối thiểu (MIA) thường có các thành phần đặc trưng chủ yếu, trong đó có thể Lepidic chiếm ưu thế (Lepidic Predominant Adenocarcinoma – LPA).
Chúng tôi báo cáo ca bệnh LPA, dạng PS, phát hiện tình cờ, được chẩn đoán và phẫu thuật tại bệnh viện Phổi trung ương, bước đầu cho kết quả tuyệt vời.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment