OHEN CLAYMAN. ATLAS PHẪU THUẬT ĐẦU CỔ

OHEN CLAYMAN. ATLAS PHẪU THUẬT ĐẦU CỔ

OHEN CLAYMAN. ATLAS PHẪU THUẬT ĐẦU CỔ. Atlas phẫu thuật đầu và cổ được biên soạn bởi các bác sĩ James I. Cohen và Gary L. Clayman, cung cấp một hướng dẫn trực quan và toàn diện giúp bạn làm chủ các quy trình quan trọng nhất và tiên tiến nhất trong phẫu thuật đầu và cổ.

Với các hình vẽ đen trắng rõ ràng và đồng nhất, văn bản chi tiết đưa bạn đi qua từng bước của tất cả các phẫu thuật tiêu chuẩn, trong khi đó các bình luận từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này giới thiệu các kỹ thuật thay thế, hoàn thiện với các giải thích về sự khác biệt, các sắc thái, lời khuyên lâm sàng và các cạm bẫy của mỗi phương pháp tiếp cận.
Súc tích nhưng toàn diện, giáo trình dễ truy cập này sao chụp các kỹ thuật mang tính đột phá chẳng hạn như phẫu thuật tuyến giáp và tuyến cận giáp dưới sự hỗ trợ của Video thời gian thực, phẫu thuật laser qua đường miệng, và phẫu thuật bằng người máy.
Với phiên bản in và trực tuyến đầy đủ tại www.expertconsult.com, tham khảo kỹ thuật phẫu thuật này là một công cụ lý tưởng cho việc lập kế hoạch và thực hiện thành công phẫu thuật đầu cổ hay chuẩn bị cho các kỳ thi lâm sàng tai mũi họng.
+ Hiểu làm thế nào để tiến hành một quy trình nhờ sự phong phú các hình minh họa rõ ràng và văn bản chi tiết đưa bạn đi từ bước này sang bước tiếp theo.
+ Làm chủ các kỹ thuật mới mẻ
+ Nhanh chóng tìm thấy những thông tin bạn cần để đưa ra quyết định một cách tự tin. Chỉ định liên quan/chống chỉ định, cân nhắc trước mổ và quản lý chu phẫu được trình bày trong một định dạng dễ dàng truy cập.
+ Phân biệt các sắc thái và hiểu sự khác biệt giữa các hoạt động tiêu chuẩn và kỹ thuật thay thế. Các chuyên gia tranh luận mỗi thủ tục cung cấp các giải thích sâu sắc, lý do, và lời khuyên để tránh các biến chứng.
+ Kinh nghiệm của Các chuyên gia hàng đầu đến từ Trung tâm Ung thư Anderson và Oregon Health & Science University (OHSU) chia sẻ phương pháp tiếp cận sáng tạo của họ về các kỹ thuật phẫu thuật và quản lý các biến chứng thường xuyên nhất trong thực tế.
+ Truy cập văn bản đầy đủ trực tuyến tại www.expertconsult.com.
+ Hiểu biến đổi cụ thể về giải phẫu khi áp dụng cho mỗi quy trình.
+ Nắm vững các thủ tục đầu và cổ quan trọng nhất với hướng dẫn từng bước và bình luận của các chuyên gia cung cấp nhiều quan điểm về mỗi quy trình.


COHEN CLAYMAN. ATLAS PHẪU THUẬT ĐẦU CỔ

THÔNG TIN
Atlas of Head and Neck Surgery: Expert Consult 1e
James I. Cohen, Gary L. Clayman
Price: $206.03
Hardcover: 640 pages
Publisher: Saunders; 1 Har/Psc edition (July 28, 2011)
Language: English

OHEN CLAYMAN. ATLAS PHẪU THUẬT ĐẦU CỔ

Leave a Comment