PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN HỌC PHẦN BỆNH HỌC NHI KHOA BẰNG PHẦN MỀM CONQUEST TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN HỌC PHẦN BỆNH HỌC NHI KHOA BẰNG PHẦN MỀM CONQUEST TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN HỌC PHẦN BỆNH HỌC NHI KHOA BẰNG PHẦN MỀM CONQUEST TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y
Hoàng Anh Tuấn1, Đặng Văn Cao1, Nguyễn Việt Hưng1
TÓM TẮT
Mục đích: Đánh giá chất lượng của câu hỏi và đề thi trắc nghiệm bằng lý thuyết đáp ứng câu hỏi (IRT). Đối tượng và phương pháp: Câu hỏi thi trắc nghiệm và đề thi trắc nghiệm học phần Bệnh học Nhi khoa được xử lý kết quả bằng phần mềm Conquest để đưa ra các thông số của câu hỏi, đề thi trắc nghiệm. Kết quả: Hệ số tin cậy (Sr – Separation reliability) = 0,905. Câu hỏi trắc nghiệm được phân thành 3 nhóm: Câu hỏi tốt, câu hỏi chưa tốt cần chỉnh sửa, câu hỏi cần loại bỏ). Độ khó của câu hỏi được chia thành 3 nhóm: Câu hỏi có độ khó trung bình, câu hỏi dễ, câu hỏi quá dễ so với năng lực của thí sinh. Kết luận: Câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan có thông số phù hợp, đề thi phù hợp với mô hình Rash, độ tin cậy cao, đánh giá đúng nội dung, dễ so với năng lực của thí sinh.

Kiểm tra đánh giá là một khâu rất quan trọng trong quá trình đổi mới đào tạo. Kiểm tra đánh giá khách quan, nghiêm túc, công bằng, đúng cách sẽ tạo động lực cho người học, khích lệ người học trên con đường chiếm lĩnh tri thức. Mặt khác, thông qua hoạt động kiểm tra đánh giá giúp giảng viên và các nhà quản lý đổi mới về phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý để hỗ trợ người học đạt được các mục tiêu trong học tập. Những năm gần đây, tại Học viện Quân y, bên cạnh việc đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, hoạt động đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá cũng được quan tâm, chú trọng bằng việc thay đổi quan điểm tiếp cận về lý luận kiểm tra đánh giá, thay đổi phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với yêu cầu của hoạt động giảng dạy. Hình thức thi trắc nghiệm khách quan là phương pháp đánh giá có nhiều ưu điểm được sử dụng trong nhiềukỳ thi quan trọng như: Thi tuyển sinh Đại học, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia…

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment