PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG NĂM 2019

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG NĂM 2019

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG NĂM 2019
Nguyễn Thị Xuân Thuỷ 1, Đinh Xuân Đại 2, Chu Thị Út3, Nguyễn Thị Kim Thoa1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Phân tích việc thực hiện quy chế kê đơn thuốc và một số chỉ số kê đơn cho bệnh nhân (BN) ngoại trú của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng năm 2019. Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu, mô tả cắt ngang 800 đơn thuốc ngoại trú có sẵn. Kết quả: Bệnh viện đã thực hiện tốt quy chế kê đơn của Bộ Y tế: tất cả đơn thuốc đều ghi đầy đủ họ tên, giới tính, độ tuổi, địa chỉ của BN, ghi rõ chẩn đoán bệnh, đầy đủ thông tin của người kê đơn, thuốc được ghi đầy đủ tên, hàm lượng, liều dùng và khoảng cách đưa liều. Trung bình, một đơn thuốc có khoảng 3 thuốc với chi phí khoảng 253.378 đồng. 1,5% số đơn thuốc xuất hiện ít nhất 1 tương tác thuốc (TTT) có mức độ nghiêm trọng. Một số nhóm bệnh mà số thuốc trung bình/đơn cao bao gồm suy nhược thần kinh, đau nửa đầu, rối loạn giấc ngủ, nhức đầu. Phần lớn đơn thuốc Bảo hiểm y tế (BHYT) có từ 1 – 3 thuốc còn đơn viện phí (BN tự chi trả) có từ 3 – 5 thuốc. Đơn viện phí có chi phí gấp khoảng 3 lần đơn BHYT. Ngoài ra, có 9 thuốc trong đơn viện phí được kê là thực phẩm chức năng. Kết luận: Bệnh viện cần tiếp tục phát huy những kết quả tốt trong công tác kê đơn, khắc phục một số vấn đề như ghi đầy đủ thông tin về cân nặng của trẻ < 72 tháng tuổi, không kê đơn thực phẩm chức năng, hạn chế các TTT nghiêm trọng để đảm bảo thuốc được sử dụng an toàn, hợp lý và hiệu quả.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment