Phản ứng đồng ngưng kết một phương pháp mới xác định ngoại độc tố bạch hầu

Phản ứng đồng ngưng kết một phương pháp mới xác định ngoại độc tố bạch hầu

Tên bài báo:Phản ứng đồng ngưng kết một phương pháp mới xác định ngoại độc tố bạch hầu

Tác giả:Lê Huy Chính, Nguyễn Hữu Hồng
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:1986Số:5Trang:44-46
Tóm tắt:
Nghiên cứu trên 35 chủng vi khuẩn bạch hầu thật, được nuôi cấy trên 3 môi trường trứng và môi trường canh thang nước thịt đặc. Có thể sử dụng phản ứng đồng ngưng kết để xác định ngoại độc tố bạch hầu. Đây là phương pháp đơn giản, nhanh nhạy và kinh tế, có thể dễ dàng ứng dụng trong điều kiện nước ta. Các môi trường khác nhau có ảnh hưởng đến việc sản xuất ngoại độc tố bạch hầu. Môi trường trứng cải tiến cho kết quả tốt nhất trong xác định ngoại độc tố bạch hầu.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment