Phẫu thuật cắt gần hoàn toàn tuyến giáp trong bệnh BASEDOW dưới vô cảm bằng châm tê tại Viện Quân y 103

Phẫu thuật cắt gần hoàn toàn tuyến giáp trong bệnh BASEDOW dưới vô cảm bằng châm tê tại Viện Quân y 103

Tên bài báo:Phẫu thuật cắt gần hoàn toàn tuyến giáp trong bệnh BASEDOW dưới vô cảm bằng châm tê tại Viện Quân y 103

Tác giả:    Đặng Ngọc Hùng, Ngô Văn Hoàng Linh, Lê Thế Trung

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1994    Số:    2    Tập:    306    Trang:    20-23

Nghiên cứu 700 bệnh nhân Basedow có chỉ định cắt gần hoàn toàn tuyến giáp, tại Bệnh viện 103 từ tháng 11/1989-8/1993, trong đó: nam có 70 bệnh nhân, nữ có 630 bệnh nhân, tuổi từ 13-63, bằng phương pháp vô cảm điện châm kết hợp với thuốc tiền mê. Kết quả: vô cảm: tốt đạt 82,7%, khá 8,7% và vừa 8,6%. Không có trường hợp nào phải chuyển sang phương pháp vô cảm khác. Châm tê góp phần làm giảm một số biến chứng phẫu thuật so với gây mê nội khí quản như tránh cắt phải dây thần kinh quặt ngược, suy hô hấp sau mổ. Mức độ vô cảm do châm tê không như nhau qua các thì mổ, đòi hỏi phẫu thuật viên phải thành thạo, kết hợp tốt với bác sỹ vô cảm và bệnh nhân.

Phẫu thuật cắt gần hoàn toàn tuyến giáp trong bệnh Basedow dưới vô cảm bằng châm tê tại viện quân y 103

Leave a Comment