PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRÀNG NỐI TRONG Ổ BỤNG CHƯA PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM: DO VẤN ĐỀ CHI PHÍ HAY THÓI QUEN

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRÀNG NỐI TRONG Ổ BỤNG CHƯA PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM: DO VẤN ĐỀ CHI PHÍ HAY THÓI QUEN

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRÀNG NỐI TRONG Ổ BỤNG CHƯA PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM: DO VẤN ĐỀ CHI PHÍ HAY THÓI QUEN
Lê Huy Lưu1, Phạm Tiến Quang1, Trần Anh Đức2, Đào Văn Cam2, Ngô Quang Duy3, Nguyễn Văn Hải1, Nguyễn Việt Thành1
TÓM TẮT :
Mục tiêu: Phẫu thuật cắt đại tràng với nối trong ổ bụng rất phổ biến trên thế giới trong khi rất ít báo cáo tại nước ta. Đây là vấn đề kỹ thuật, chi phí, thói quen hay vấn đề gì khác. Nghiên cứu này góp phần giải đáp vấn đề này.

Đối tượng – Phương pháp: Hồi cứu kinh nghiệm triển khai kỹ thuật cắt đại tràng nối trong tại bệnh viện Nhân dân Gia Định từ năm 2013 đến tháng 7 năm 2021. Khảo sát sở thích của các phẫu thuật viên tại bệnh viện Nhân dân Gia Định trong việc thực hiện kỹ thuật nối. Điểm qua y văn thế giới nhằm nắm bắt xu hướng kỹ thuật nối trong và nối ngoài ổ bụng sau cắt đại tràng nội soi. Điểm qua y văn trong nước, các báo cáo tại hội nghị Ngoại khoa toàn quốc và các luận văn luận án tại các trường Y khoa về chủ đề này.

Kết quả: Phẫu thuật nối trong tại bệnh viện Nhân dân Gia Định đã được thực hiện nhiều hơn so với nối ngoài ổ bụng trong 2 năm gần đây (104 so với 89 trường hợp). Số phẫu thuật viên thực hiện hay có xu hướng thực hiện tăng dần. Các nghiên cứu trong nước về phẫu thuật cắt đại tràng nối trong ổ bụng còn rất ít.

Kết luận: Phẫu thuật cắt đại tràng nối trong có các ưu điểm tiềm năng. Kỹ thuật không quá khó với chi phí không quá cao. Điều còn lại là cần phải thay đổi một thói quen.

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRÀNG NỐI TRONG Ổ BỤNG CHƯA PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM: DO VẤN ĐỀ CHI PHÍ HAY THÓI QUEN

Leave a Comment