Phẫu thuật sản phụ khoa 4e

Phẫu thuật sản phụ khoa 4e

Phẫu thuật sản phụ khoa 4e.Mười năm kể từ khi ấn bản đầu tiên của Phẫu thuật Sản khoa được xuất bản, chúng ta đã chứng kiến ​​những thay đổi đáng kể trong thực hành sản khoa.

Hiện nay tỷ lệ mổ đẻ vẫn tiếp tục gia tăng, và việc sử dụng phẫu thuật ít xâm lấn đã nhanh chóng trở nên phổ biến. Thay đổi xã hội ảnh hưởng đến thực hành cũng đã đạt được một tỷ lệ đáng kể, thúc đẩy tái thẩm định sự phù hợp của một số loại phẫu thuật trong thời kỳ mang thai.

Phiên bản này được cập nhật đầy đủ bao gồm các chương về sinh mổ, chấn thương khi sinh, thai ngoài tử cung, và các biến chứng phẫu thuật phổ biến.

Nó cũng thảo luận các quy trình phẫu thuật mới được thực hiện bởi những người không có chuyên môn bác sĩ và cập nhật chữa trị của phẫu thuật thai nhi.

Văn bản này cũng xem xét các đối tượng phức tạp và gây tranh cãi như suy cổ tử cung, chấm dứt thai kỳ, công cụ can thiệp khi đẻ, và đẻ khó ngôi vai.

Mỗi trong bốn phần bao gồm một phân tích chuyên sâu các vấn đề đạo đức và pháp lý quan trọng làm nền tảng của việc thực hành cho các khu vực trong câu hỏi. Một phụ lục mở rộng xem xét các khái niệm pháp lý thích hợp với các học viên trong lĩnh vực sản khoa.

Product details

Series: Series in Maternal-fetal Medicine
Paperback: 563 pages
Publisher: CRC Press; 4 edition (January 23, 2017)
Language: English
ISBN-10: 1498720560

Phẫu thuật sản phụ khoa 4e

Leave a Comment