PHÔI THAI HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG 2E 2014

PHÔI THAI HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG 2E 2014

PHÔI THAI HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG 2E 2014.Sự phát triển của sinh học thần kinh và tiến bộ trong di truyền học (thần kinh) đã đạt được những bước tiến ngoạn mục. Độ phân giải cao của các kỹ thuật hình ảnh hiện đại, áp dụng đối với rối loạn phát triển của não bộ con người và tủy sống đã tạo ra một cách nhìn mới về lịch sử phát triển của hệ thống thần kinh trung ương (CNS).

Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về sự phát triển của hệ thần kinh trung ương của con người trong bối cảnh của nhiều rối loạn phát triển của nó. Nó cung cấp một sự kết hợp độc đáo của các dữ liệu từ phôi thai con người, nghiên cứu động vật và phát triển của bệnh học thần kinh, và có hơn 400 hình ảnh trong hơn một trăm minh họa riêng biệt.

PHÔI THAI HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG 2E 2014

Product details
Hardcover: 659 pages
Publisher: Springer; 2nd ed. 2014 edition (September 11, 2014)
Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment