Phương pháp kết xương nén ép và căng dãn (KXNE-CD) của ilizarov trong điều trị mất đoạn xương và khớp giả có ngắn chi (MĐX-KGCNC)

Phương pháp kết xương nén ép và căng dãn (KXNE-CD) của ilizarov trong điều trị mất đoạn xương và khớp giả có ngắn chi (MĐX-KGCNC)

 Tên bài báo:Phương pháp kết xương nén ép và căng dãn (KXNE-CD) của ilizarov trong điều trị mất đoạn xương và khớp giả có ngắn chi (MĐX-KGCNC)

Tác giả:Nguyễn Văn Tín
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:1996Số:7Tập:324Trang:27-28
Tóm tắt:
Nghiên cứu 30 BN mất đoạn xương và khớp giả có ngắn chi từ 3-12 cm, tuổi từ 7-47 từ 1987 đến 6/1995. Tất cả BN được mổ làm kết xương nén ép và căng dãn (KXNE-CD) 2 ổ theo dõi từ 1-5 năm; 25 BN đã kết thúc điều trị; 5 BN còn đang theo dõi. Tất cả 30 ổ phẫu thuật cắt ống xương cứng để KXCD đều liền da kỳ đầu, không có biến chứng nhiễm khuẩn. Tất cả 30 ổ làm KXNE đều diễn biến bình thường, không có biến chứng nhiễm khuẩn bột phát sau mổ. Kết quả xa: 22/25 BN đạt kết quả tốt và vừa; 3/25 BN thất bại trong đó 1 BN thất bại hoàn toàn, 2 BN thất bại 1 phần.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment