Quản lý Nội khoa Đái tháo đường Típ 1 6e

Quản lý Nội khoa Đái tháo đường Típ 1 6e

Quản lý Nội khoa Đái tháo đường Típ 1 6e. Đái tháo đường type 1, trước đây gọi là bệnh tiểu đường vị thành niên, là một rối loạn phức tạp đòi hỏi rất nhiều nỗ lực trong việc hướng dẫn tự chăm sóc cho bệnh nhân. Trong những năm gần đây, những tiến bộ trong điều trị bệnh tiểu đường đã thay đổi rất nhiều kết quả tiềm năng của bệnh nhân bị tiểu đường. Thách thức đối với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe là nhận ra tiềm năng này thông qua một kế hoạch điều trị cho từng cá nhân, linh hoạt và đáp ứng cho bệnh nhân tiểu đường loại 1.

Nay trong ấn bản thứ sáu của nó, quản lý Nội khoa Bệnh Tiểu đường loại 1 cung cấp cho các chuyên gia Y tế các thông tin mới nhất và hướng dẫn cho việc điều trị bệnh tiểu đường loại 1. Được xây dựng trên nền tảng của liệu pháp tiêm insulin nhiều lần hàng ngày và liệu pháp bơm insulin, cuốn sách này hướng dẫn các chuyên gia Y tế trong việc giúp đỡ bệnh nhân của họ liên tục cố gắng để kiểm soát đường huyết tối ưu. 
Ấn bản mới này tập trung vào các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực Y học phân tử, các phương pháp điều trị mới, thử nghiệm lâm sàng gần đây, và các tiêu chuẩn chăm sóc của Hiệp hội Bệnh tiểu đường Mỹ. Các chủ đề chính cũng bao gồm các giao thức insulin và cách dùng thuốc mới, liệu pháp đếm carbohydrate tiên tiến, và nhấn mạnh vào giáo dục bệnh nhân liên tục.
+ Các phần riêng lẻ giải quyết tất cả các chủ đề trong quản lý bệnh tiểu đường loại 1, bao gồm:
– Chẩn đoán và phân loại
– Bệnh sinh bệnh tiểu đường loại 1
– Các công cụ đánh giá chuẩn
– Giáo dục bệnh nhân
– Liệu pháp
– Các tình huống đặc biệt
– Các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến việc gắn kết điều trị
– Chất lượng cuộc sống
– Các biến chứng tới sự lành mạnh thể chất và tinh thần
Sách được biên soạn bởi tiến sĩ Francine Kaufman, một chuyên gia quốc tế trong điều trị bệnh tiểu đường và điều trị insulin, và là hướng dẫn được công nhận đạt tiêu chuẩn của Hiệp hội chăm sóc bệnh tiểu đường Mỹ, quản lý Nội khoa Bệnh tiểu đường loại 1 là một sự bổ sung cần thiết cho bất kỳ thư viện của bác sĩ để điều trị hiệu quả và nâng cao sự hiểu biết về bệnh tiểu đường loại 1.
Quản lý nội khoa đái tháo đường
TRÍCH DẪN
Medical Management of Type 1 Diabetes 6th edition
Francine R. Kaufman
List Price: $49.95
Series: Kaufman, Medical Management of Type 1 Diabetes
Paperback: 272 pages
Publisher: American Diabetes Association; Sixth Edition edition (May 29, 2012)
Language: English
ISBN-10: 1580404561
ISBN-13: 978-1580404563
Product Dimensions: 0.5 x 6 x 9 inches
Shipping Weight: 13.4 ounces

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment