QUẢN LÝ THỰC TẾ LÂM SÀNG ĐỘT QUỴ 3E

QUẢN LÝ THỰC TẾ LÂM SÀNG ĐỘT QUỴ 3E

QUẢN LÝ THỰC TẾ LÂM SÀNG ĐỘT QUỴ 3E.Một phiên bản hoàn toàn cập nhật được viết bởi một nhóm tác giả hàng đầu và có mối quan hệ gắn bó với nhau, cuốn sách này trình bày một cách tiếp cận đồng bộ để quản lý lâm sàng tích hợp đột quỵ : cơ chế bệnh sinh, bệnh nguyên, biểu hiện lâm sàng, chẩn đoán, quản lý và phục hồi chức năng. 

+ Bao gồm các kiến thức mới về statin do các bằng chứng rõ ràng hơn về hiệu quả của chúng trong việc ngăn ngừa đột quỵ.

+ Giới thiệu các bằng chứng mới quan trọng về tác dụng phòng ngừa của việc làm hạ huyết áp. 

+ Chứa một phần sửa đổi hoàn toàn về các kỹ thuật hình ảnh chẩn đoán và thăm dò trong đột quỵ. 

+ Bao gồm các tiến bộ mới trong X-quang can thiệp

 Không giống như những cuốn sổ tay khác được trình bày trong một phong cách khô khan và có phần rời rạc, cuốn sách này bao quát các thông tin phức tạp về đột quỵ và quản lý của nó trong một định dạng dễ dung nạp, các tác giả cũng truyền đạt các kinh nghiệm cá nhân và có một phong cách trình bày khá hóm hỉnh và lôi cuốn. Nó cũng được cung cấp một bảng chỉ mục toàn diện giúp độc giả dễ dàng điều hướng trong toàn bộ cuốn sách.

Đây là một cuốn sách nên đọc cho tất cả các bác sĩ lâm sàng, sinh viên y khoa và các học giả quan tâm đến việc chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân đột quỵ. Một trong những cuốn sách toàn diện nhất thế giới hiện có về lĩnh vực phức tạp này.

QUẢN LÝ THỰC TẾ LÂM SÀNG ĐỘT QUỴ 3E

TRÍCH DẪN

Stroke: Practical Management 3rd edition

Charles P. Warlow, Jan van Gijn, Martin S. Dennis, Joanna M. Wardlaw, John M. Bamford, Graeme J. Hankey, Peter A. G. Sandercock, Gabriel Rinkel, Peter Langhorne, Cathie Sudlow, Peter Rothwell

Price: $370.95

Hardcover: 1008 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 3 edition (February 12, 2008)

Language: English

ISBN-10: 140512766X

ISBN-13: 978-1405127660

Product Dimensions: 9 x 2.2 x 11.2 inches

Shipping Weight: 6.7 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment