QUY TRÌNH KỸ THUẬT BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT TIÊU HÓA VÀ PHẪU THUẬT NỘI SOI

QUY TRÌNH KỸ THUẬT BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT TIÊU HÓA VÀ PHẪU THUẬT NỘI SOI

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Phẫu thuật tiêu hóa và Phẫu thuật nội soi

Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa chuyên khoa chuyên khoa Phẫu thuật tiêu hóa và Phẫu thuật nội soi” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốccơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa chuyên khoa Phẫu thuật tiêu hóa và Phẫu thuật nội soi, phù hợp để thực hiện tại đơn vị

 

DOWNLOAD QUY TRÌNH KỸ THUẬT BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT TIÊU HÓA VÀ PHẪU THUẬT NỘI SOI

 

DANH MỤC

1. Nối ruột non – đại tràng ……………………………………………………………….Trang 1
2. Phẫu thuật sa trực tràng người lớn đường bụng ……………………………………….. 5
3. Phẫu thuật Delorme điều trị sa trực tràng người lớn …………………………………. 7
4. Thắt trĩ nội bằng vòng cao su ………………………………………………………………… 9
5. Phẫu thuật cắt búi trĩ đơn độc ………………………………………………………………. 11
6. Phẫu thuật cục máu đông do trĩ tắc mạch ……………………………………………… 13
7. Phẫu thuật cắt trĩ bằng phương pháp Milligan – Morgan ………………………… 14
8. Phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Ferguson …………………………………………… 18
9. Phẫu thuật áp xe hậu môn …………………………………………………………………… 21
10. Phẫu thuật rò hậu môn ………………………………………………………………………. 24
11. Phẫu thuật rò hậu môn hình móng ngựa ……………………………………………… 27
12. Điều trị nứt kẽ hậu môn …………………………………………………………………….. 30
13. Khâu nối cơ thắt hậu môn …………………………………………………………………. 33
14. Khâu nối cơ thắt hậu môn bằng phương pháp Musset …………………………… 35
15. Cắt toàn bộ đại tràng ………………………………………………………………………… 37
16. Cắt đại tràng phải …………………………………………………………………………….. 41
17. Cắt đoạn đại tràng ngang …………………………………………………………………… 45
18. Cắt đại tràng trái ………………………………………………………………………………. 48
19. Cắt đoạn đại tràng xích ma ………………………………………………………………… 51
20. Phẫu thuật cắt đoạn trực tràng ……………………………………………………………. 54
21. Phẫu thuật cắt cụt trực tràng đường bụng – tầng sinh môn ……………………. 58
22. Cắt ruột thừa mổ mở lau rửa ổ bụng, điều trị viêm phúc mạc ruột thừa …. 62
23. Khâu lỗ thủng dạ dày hành tá tràng ……………………………………………………. 65
24. Nối vị tràng ……………………………………………………………………………………… 69
25. Tạo hình môn vị ………………………………………………………………………………. 73
26. Phẫu thuật Heller …………………………………………………………………………….. 77
27. Cắt toàn bộ dạ dày ……………………………………………………………………………. 80
28. Mở thông dạ dày ……………………………………………………………………………… 85
29. Mổ dẫn lưu viêm tấy sàn miệng lan tỏa ………………………………………………. 90
30. Mổ dẫn lưu áp xe trung thất ………………………………………………………………. 94
31. Xử trí điều trị ngoại khoa tắc ruột do lao …………………………………………… 99
32. Xử trí viêm tấy lan tỏa tầng sinh môn ………………………………………………. 104
33. Điều trị phẫu thuật Viêm phúc mạc toàn thể/Tiên phát ……………………….. 107
34. Phẫu thuật cắt đoạn trực tràng nội soi ……………………………………………….. 111
35. Phẫu thuật cắt cụt trực tràng nội soi ………………………………………………….. 116
36. Phẫu thuật cắt đại tràng phải nội soi …………………………………………………. 119
37. Phẫu thuật cắt đại tràng trái nội soi …………………………………………………… 123
38. Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng xích ma nội soi ……………………………………. 127
39. Phẫu thuật điều trị sa trực tràng bằng nội soi ……………………………………… 130
40. Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày bán phần cực dưới điều trị loét dạ dày tá
tràng……………………………………………………………………………………………………. 133
41. Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng nội soi ………………………………………………… 136
42. Phẫu thuật nội soi khâu cơ hoành trong chấn thương bụng kín …………….. 144
43. Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị bệnh giãn tĩnh mạch tinh ………. 147
44. Phẫu thuật nội soi đẩy bã thức ăn xuống đại tràng điều trị tắc ruột do bã thức
ăn ………………………………………………………………………………………………………. 150
45. Phẫu thuật nội soi chống trào ngực dạ dày – thực quản ………………………. 153
46. Phẫu thuật nội soi điều trị co thắt tâm vị ……………………………………………. 159
47. Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị hoành …………………………………………… 164
48. Phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi ổ bụng ……………………………………………… 168
49. Phẫu thuật nội soi điều trị thủng ổ loát hành tá tràng đơn thuần …………… 171
50. Điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng bằng phẫu thuật nội soi ……………… 176
51. Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột non ……………………………………………………. 180
52. Phẫu thuật cắt túi mật nội soi …………………………………………………………… 183
53. Phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi nội soi ………………………………………… 186
Phụ lục 1: Nguyên tắc chung phẫu thuật vùng hậu môn trực tràng …………….. 189

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment