QUY TRÌNH X-QUANG CAN THIỆP TRONG SINH THIẾT VÀ DẪN LƯU

QUY TRÌNH X-QUANG CAN THIỆP TRONG SINH THIẾT VÀ DẪN LƯU

QUY TRÌNH X-QUANG CAN THIỆP TRONG SINH THIẾT VÀ DẪN LƯU.Loạt sổ tay “Các kỹ thuật X-Quang can thiệp” mô tả chi tiết hàng loạt các quy trình X-Quang can thiệp và điều trị trong thực hành lâm sàng ngày nay. Bộ sách bao gồm bốn nhan đề, lần lượt là “nong mạch và đặt stent mạch”, Điều trị tắc mạch qua ống Catheter, sinh thiết và dẫn lưu, và sự cắt bỏ. Sắp tới là các tập sách về X-Quang can thiệp Nhi khoa và X-Quang can thiệp thần kinh.

Mỗi cuốn sách đều trình bày tuân theo định dạng gạch đầu dòng, để giúp người đọc tìm kiếm được thông tin cần thiết một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Các nhà x-quang học can thiệp ở mọi cấp độ, từ các học viên cho đến các chuyên gia đều sẽ cần đến cuốn sách này. Các quy trình x-quang can thiệp trong sinh thiết và dẫn lưu giới thiệu đầy đủ các thủ thuật dẫn lưu được sử dụng trên lâm sàng.

Cuốn sách được chia thành hai phần :

Một phần trình bày các quy trình sinh thiết và phần còn lại về các thủ thuật dẫn lưu.

BS. Debra Gervais là giám đốc bộ phận chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa và là Phó giám đốc trung tâm XQuang bụng và can thiệp tại bệnh viện đa khoa Massachusetts, Boston, USA. Bác sĩ Tarun Sabharwal là một bác sĩ tư vấn hình ảnh X-Quang tại bệnh viện Guy’s and St Thomas, London, Anh.

QUY TRÌNH X-QUANG CAN THIỆP TRONG SINH THIẾT VÀ DẪN LƯU

THÔNG TIN

Interventional Radiology Procedures in Biopsy and Drainage

Debra A. Gervais, Tarun Sabharwal

Paperback: 213 pages

Publisher: Springer;

1st Edition(January 14, 2011)

Language: English

QUY TRÌNH X-QUANG CAN THIỆP TRONG SINH THIẾT VÀ DẪN LƯU

Leave a Comment