Rhabdomyosarcoma quanh hậu môn

Rhabdomyosarcoma quanh hậu môn

Tên bài báo:Rhabdomyosarcoma quanh hậu môn

Tác giả:    Lê Tư Hoàng, Nguyễn Thanh Long, Phạm Kim Bình, Nguyễn Sỹ Lánh

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2005    Số:    1    Tập:    501    Trang:    59-62

Tóm tắt:    

Rhabdomyosarcoma có thể xuất phát từ mọi vị trí trong cơ thể nhưng ở quanh hậu môn thì rất hiếm gặp. Bệnh gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Bệnh khó chẩn đoán được trước mổ vì thường nhầm với các bệnh lí thông thường vùng hậu môn như áp xe cạnh hậu môn, rò hậu môn. Giải phẫu bệnh đóng vai trò chẩn đoán nhưng cũng gặp khó khăn, nhiều khi phải cần đến hóa mô miễn dịch hay kính hiển vi điện tử mới xác định được. Cần làm giải phẫu bệnh hệ thống mới phát hiện được bệnh, kể cả xét nghiệm nhanh trong mổ. Điều trị phẫu thuật, phối hợp với tia xạ, hóa chất cho tỷ lệ sống trên 5 năm cao.

Rhabdomyosarcoma quanh hậu môn

Leave a Comment