Rối loạn lipoprotein máu ở những người có các yếu tố nguy cơ

Rối loạn lipoprotein máu ở những người có các yếu tố nguy cơ

Tên bài báo:Rối loạn lipoprotein máu ở những người có các yếu tố nguy cơ

Tác giả:    Phạm Thị Mai

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1997    Số:    6    Tập:    336    Trang:    35-40

Nghiên cứu 253 BN của Bệnh viện Thống Nhất và 3748 BN của Trung tâm Tim mạch An Giang nhằm tìm hiểu sự liên quan giữa rối loạn lipoprotein máu (DLP) và các yếu tố nguy cơ khác. So với người bình thường, ở những người có các yếu tố nguy cơ (YTNC) nồng độ cholessterol (CT), triglycerid (TG), LDL-cholessterol (LDL-C) và ApoB cao hơn, còn HDL-C và ApoA1 thấp hơn. Ở những người có DLP, tỷ lệ mắc các bệnh tiểu đường, cao huyết áp…cao hơn ở người không có DLP, tỷ lệ mắc bệnh phụ thuộc týp và mức độ rối loạn lipoprotein máu. Các týp DLP hay gặp ở người Việt Nam là lla, llb, IV và hypo HDL. Ở những người có các YTNC, tỷ lệ có DLP cao và tỷ lệ các týp phụ thuộc từng loại YTNC. Có mối liên hệ chặt chẽ giữa các YTNC làm cho ở một người đã có YTNC này thì thường kèm theo YTNC khác, trong yếu tố DLP có thể xuất hiện cùng với tất cả các yếu tố.

Rối loạn lipoprotein máu ở những người có các yếu tố nguy cơ

Leave a Comment