Schwartz Các nguyên lý của Ngoại khoa 10e

Schwartz Các nguyên lý của Ngoại khoa 10e

Schwartz Các nguyên lý của Ngoại khoa 10e.Tham khảo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ngoại khoa nay đã được cập nhật những tiến bộ mới nhất về Y học dựa trên bằng chứng trong chăm sóc ngoại khoa và hướng dẫn đáng tin cậy nhất dành cho học viên và bác sĩ ngoại khoa lâm sàng.

Ấn bản thứ 10 của Schwart Các nguyên lý Ngoại khoa duy trì nền tảng vững chắc về ngoại khoa trong khi mang đến những cập nhật về các công nghệ mới và đang nổi lên hiện nay. Ngày nay chúng ta đã và đang bước vào ngưỡng cửa của phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật bằng robot và sử dụng máy tính cũng như công nghệ gen để cải thiện kết cục chăm sóc và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Với những tiến bộ này, tất cả các chương của cuốn sách đã được cập nhật với sự nhấn mạnh về Y học dựa trên bằng chứng, chăm sóc tiên tiến nhất về ngoại khoa từ các trung tâm Y tế hàng đầu thế giới. Một chương mới với tựa đề ” Các nguyên lý cơ bản của Đào tạo Lãnh đạo trong Ngoại khoa” sẽ mở rộng tầm vóc của cuốn sách vượt ra khỏi phạm vi của phòng mổ để bao quát những phát triển thực tế của các nhà ngoại khoa.

Phiên bản này cũng tăng cường các chuyên gia quốc tế đóng góp cho nội dung cuốn sách và một chương mới về Ngoại khoa Toàn cầu.

Hơn bao giờ hết, Schwart Các nguyên lý Ngoại khoa 10e là phiên bản đầu tiên mang tầm vóc toàn cầu, với trọng tâm được đặt ở chẩn đoán và điều trị của các bệnh ngoại khoa, được sắp xếp theo hệ thống cơ quan và chuyên khoa sâu của ngoại khoa.

Nội dung được hỗ trợ bởi các bảng tóm tắt kiến thức chính, các hình ảnh giải phẫu chi tiết, thuật toán chẩn đoán và quản lý và các tham khảo chính

XEM THÊM : Fischer Làm chủ quy trình ngoại khoa, toàn tập 7e

Bailey & Love Thực hành Ngoại khoa Dành cho sinh viên 27e 2018

+ Thiết kế màu tuyệt đẹp

+ DVD đi kèm sách mới (chỉ có khi mua trực tuyến) bao gồm 8 video đẹp mắt, chi tiết mô tả các quy trình:

– Phẫu thuật sửa chữa thoát vị bẹn qua nội soi ổ bụng

– Ghép thận

– Cắt túi mật nội soi

– Cắt tuyến giáp

– Cắt đại tràng phải nội soi…

Schwart Các nguyên lý Ngoại khoa 10e là tham khảo vàng dành cho các bác sĩ lâm sàng ngoại khoa cũng như học viên ngoại khoa trên toàn thế giới.

TRÍCH DẪN

Schwartz’s Principles of Surgery, 10th edition

July 16, 2014

by F. Brunicardi, Dana Andersen, Timothy Billiar, David Dunn

Price: $179.10

Series: Schwartz’s Principles of Surgery

Hardcover: 2069 pages

Publisher: McGraw-Hill Professional; 10 edition (July 16, 2014)

Language: English

ISBN-10: 0071796754

ISBN-13: 978-0071796750

Product Dimensions: 10.9 x 8.8 x 2.9 inches

Shipping Weight: 8.6 pounds

Schwartz Các nguyên lý của Ngoại khoa 10e

Leave a Comment