SINH LÝ HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG 4E 2016

SINH LÝ HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG 4E 2016

SINH LÝ HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG 4E 2016Sinh lý học thần kinh lâm sàng, ấn bản thứ 4 sẽ tiếp tục truyền thống của ba phiên bản trước bằng cách cung cấp một tổng quan mang tính mô phạm nhưng dễ hiểu, giới thiệu về điện sinh học trong 3 phần hữu ích cho cả các nhà nghiên cứu cũng như các bác sĩ lâm sàng. 

Phần đầu tiên mô tả phân tích các dạng sóng điện sinh. Phần hai mô tả các phương pháp và kỹ thuật thử nghiệm điện sinh khác nhau. Phần thứ ba, mặc dù xuất hiện trong thời lượng ngắn, bao gồm các khuyến nghị của phức hợp triệu chứng và các thực thể bệnh bằng cách sử dụng điện não đồ, điện thế gợi, và các nghiên cứu dẫn truyền thần kinh.

Đây là một cuốn sách lý tưởng cho các chuyên gia lâm sàng thần kinh, chuyên gia sinh lý học thần kinh cũng như các nhà nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này.

SINH LÝ HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG 4E 2016

Product details
Series: Contemporary Neurology Series (Book 92)
Hardcover: 1032 pages
Publisher: Oxford University Press; 4 edition (April 28, 2016)
Language: English

Xét nghiệm sinh lý thần kinh lâm sàng là một thành phần quan trọng trong việc đánh giá bệnh nhân có khiếu nại có thể là do các bệnh của hệ thống thần kinh trung ương hoặc ngoại biên. Khối lượng cổ điển này trong loạt các kỹ thuật thử nghiệm và cung cấp các mô tả toàn diện về các phương pháp và phạm vi rộng của xét nghiệm điện sinh lý cho bệnh nhân bị động kinh, bệnh thần kinh, rối loạn vận động, bệnh demyelinating, rối loạn giấc ngủ, tự trị rối loạn và những người trải qua các thủ thuật chỉnh hình và phẫu thuật thần kinh. Văn bản này mô tả chi tiết vai trò của từng nghiên cứu, diễn giải các phát hiện và các vấn đề lâm sàng ứng dụng của chúng.

Văn bản này mô tả nhiều quy trình chẩn đoán cho các bệnh đa dạng của hệ thần kinh cơ, bao gồm: điện não đồ (EEG); các nghiên cứu về điện học và thần kinh; sợi quang EMG; polysomnography; mô hình EMG bề mặt, huyết áp, xung, các biện pháp đổ mồ hôi; kiểm tra chức năng tiền đình; sinh lý kích thích não sâu; và theo dõi trong mổ. Nó là một cuốn sách giáo khoa thực hành cho các nhà thần kinh học, bác sĩ và nhà thần kinh học lâm sàng trong thực hành lâm sàng hoặc nghiên cứu hoặc trong đào tạo.

Các tính năng chính của phiên bản mới Bao gồm:
1. Các chương được cập nhật đầy đủ để phản ánh các nghiên cứu và kỹ thuật mới trong sinh lý thần kinh lâm sàng.
2. Cập nhật hình ảnh minh họa các yếu tố chính của kỹ thuật và khái niệm cơ bản.
3. Các ví dụ điển hình cho ứng dụng thực tế.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment